Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Tymián
Ružové sestry
Školské sestry
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
DOMINIKÁNKY
Modlitebník
Sestry Sv. Kříže
Moniales Lysolaje
Slovo medzi nami
Lomeček
KOINONIA
Sestry služobnice
Just Pray.uk
IN dívčí svět

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.

Nejnovější vzkazy :

č.3072 2020-01-20 20:23:44 K prosbě: 4911
23 Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal. Ezdráš, Kapitola 8Otevřít v Bibli »
č.3071 2020-01-19 16:03:36 K prosbě: 4950
7 A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. 2 Královská, Kapitola 18Otevřít v Bibli »
č.3070 2020-01-17 19:51:18 K prosbě: 4916
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Žalmy, Kapitola 103Otevřít v Bibli »
č.3069 2020-01-15 00:53:52 K prosbě: 4911
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3068 2020-01-14 09:09:39 K prosbě: 4792
KoblihaH: děkuji, podívám se na to :(
č.3067 2020-01-13 19:06:55 K prosbě: 4792
HLitanie k Panně Marii za osvobození Kodet
č.3066 2020-01-12 23:41:11 K prosbě: 4920
Annataky si myslím, že to dopadne dobře, na stomatochirurgii jsou profíci
č.3065 2020-01-12 21:10:24 K prosbě: 4920
KatkaTo bude dobré, uvidíte :)
č.3063 2020-01-11 21:43:17 K prosbě: 4874
VilmaPořád věřím, že ten zoubek zachráním...jen platím a pak řeknou vytrhnout...vím, že někdy je to asi nutné, ale nechci o něj přijít :-[
č.3062 2020-01-10 17:52:33 K prosbě: 4910
33 Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit. Deuteronomium, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3061 2020-01-10 17:51:27 K prosbě: 4912
2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Žalmy, Kapitola 99Otevřít v Bibli »
č.3060 2020-01-10 17:50:10 K prosbě: 4913
č.3059 2020-01-10 11:28:27 K prosbě: 4792
HJá si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
č.3058 2020-01-10 08:55:20 K prosbě: 4792
KoblihaH: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
č.3057 2020-01-09 09:56:30 K prosbě: 4792
HMně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
č.3056 2020-01-09 09:29:38 K prosbě: 4792
KoblihaH: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
č.3055 2020-01-08 19:41:21 K prosbě: 0
č.3054 2020-01-08 16:53:16 K prosbě: 4792
HTo je dobrě.Já se stále modlím.
č.3053 2020-01-08 08:25:23 K prosbě: 4792
KoblihaMoc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
č.3052 2020-01-07 10:02:14 K prosbě: 4792
KoblihaDěkuji všem!
č.3051 2020-01-05 22:34:35 K prosbě: 4895
č.3050 2020-01-05 21:57:20 K prosbě: 4882
10 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Korintským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
č.3049 2020-01-05 21:43:48 K prosbě: 4896
27 Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Nehemjáš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3048 2020-01-03 12:25:03 K prosbě: 4880
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Žalmy, Kapitola 34Otevřít v Bibli »
č.3047 2020-01-03 12:23:19 K prosbě: 4883
10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Janovo, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
č.3046 2020-01-02 12:51:59 K prosbě: 4865
11 V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3045 2020-01-01 23:23:10 K prosbě: 4879
Annana tu meningitidu by mohl teoreticky zabírat ten březový cukr, ten ničí gramnegativní bakterie. Ony ty bakterie začnou ten březový cukr rozkládat, ale než to stačí udělat, tak odumřou.
č.3044 2020-01-01 17:00:34 K prosbě: 4870
14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv. Jeremjáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
č.3043 2019-12-31 11:36:47 K prosbě: 4873
MarcelaVzpomněla jsem si že synovy Marušky transplantovali kostní dřeň a ty ledviny vlastně selhávají. Já velmi vjerim ve vyslyseni Vašich modliteb za uzdraveni.Dekuji z celého srdce
č.3042 2019-12-27 22:59:04 K prosbě: 4866
14 Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Kazatel, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »      Nepřetržitý živý společný růženec »
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.4127 2019-01-14 08:58:28 Ludmila : Děkuji a stále prosím o modlitby za Boží ochranu před Zlem pro milovaného manžela,za dar víry,pokoje a obrácení pro rodinu,za zdar pro kmotřenku a její rodinku a za mé uzdravení z bolestivého zánětu.Děkuji
:4Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Izajáš, Kapitola 43Otevřít v Bibli »

 
č.4126 2019-01-14 07:41:33 Zuzana :
Prosim,mnohokrat za zdravi sve dcery Zuzanky at se dozije dusevnim a telesnem zdravi vysokeho veku,at udela pedagogickou fakultu do 2 let at to ma, prosim,at je spokojena a stastna,nemela to jednoduche,mela souzeni,at se vsechno zle od ni odvrati pryc,prosim za sva vnoucatka at jsou Alesek a Anetk »»»
Anna:Amen !
Anna:26 ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let. Exodus, Kapitola 23Otevřít v Bibli » to se mi tady objevilo, neuvěřitelné

 
č.4125 2019-01-13 21:40:46 katka : Prosím za úspěšné ukončení studia :) a děkuji všem, kteří mě podporovali :) budu na vás myslet

 
č.4124 2019-01-13 20:48:21 Lucie : Akutně prosím o modlitbu za naše nenarozené dítě, za šťastný porod. Prosím též za svou rodinu a za urovnání vztahů.

 
č.4123 2019-01-13 20:19:20 Anna : Prosím o modlitbu za nájdenie vhodného zamestnania pre dcéru Júliu. Za Božiu pomoc pri štúdiu a dar dobrého a veriaceho partnera pre dcéru Martinu. Bož požehnaj všetkých prosiacich.

 
č.4122 2019-01-13 17:26:50 Laska : Prosim o modlitbu za moju lasku: Pane, ked nemozem mat toho, koho lubim, tak mi uz posli do cesty toho, koho si mi Ty zvolil...PBZ!

 
č.4121 2019-01-13 13:15:19 Marie : Prosim o modlitby, abych zvladla uspesne statnice, ktere delam 21.1. Mam velky strach.Moc Vam vsem dekuji za modlitby.

 
č.4120 2019-01-12 23:30:37 . : Prosím o modlitby za všetkých ľudí, aby mali pevné a správne rozhodnutia za odchod od terajšieho správcu domu k novému,serióznemu a čestnému. Pán Boh zaplať

 
č.4119 2019-01-12 17:32:47 Lukáš Michael : Bůh je věrný se modlit
:22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; Římanům, Kapitola 7Otevřít v Bibli »

 
č.4118 2019-01-12 16:06:42 Zdenka : Prosim o modlitby za moje rozhodnutia, spravny vyber bud. Manzela, pokoj v srdci a vytrvalost. PBZ+

 
č.4117 2019-01-12 12:13:14 Elena : Prosím o modlitbu za syna Jana mal uraz a zle sa mu to hojí a svatku Milotu ta je onko pacientka ide brat chemo aby to dobre znášala panboch zaplať

 
č.4116 2019-01-11 09:20:38 marta : prosim o mod.za Martu ktora ide na operaciu 15.1.2019 dakujem
Anna:Už máte nějaké zprávy, jak to dopadlo ??

 
č.4115 2019-01-11 08:12:18 Ochrana : Prosim o modlitbu za novu pracu a ochranu pred zlymi a zakernymi ludmi. Dakujem!

 
č.4114 2019-01-10 23:03:17 Anna Vavreckova : Prosím o motlitby za mňa a celú moju rodinu.PBZ

 
č.4113 2019-01-10 22:25:15 Stanislava : PbJK, prosím o modlitbu za mňa a moju rodinu,nech nám Pán da dar viery a milosť obrátenia, chráni nás pred zlým a daruje dary Ducha Svätého. Nech spoznám Božiu vôľu a mám silu prijať ju a plniť. Pán Boh zaplať!

 
č.4112 2019-01-10 18:03:29 : Prosim za uzdravenie Petra z choroby, s ktorou uz dlhsie bojuje.

 
č.4111 2019-01-10 15:44:56 Marie : Prosím z celého srdce za všechny, kdo hledají své životní partnery.

 
č.4110 2019-01-10 13:35:46 Terezia : PBJK, prosím o modlitby za brata Ferka, má zdravotne problémy s pečeňou

 
č.4109 2019-01-10 13:28:18 Marta :
Pane Ježišu,prosim ta oslobod ma od nenávisti k svokrovcom,tak velmi ta prosím,nenávisťou prenášam iba nepokoj do rodiny prosim nedokazem ich mat rada ak mi ty nedas lásku,vyslobod ma z ruk mojho nepriatela a daruj mi svoj pokoj ,lasku radost a usmev ,prosim ta Vsemohuci Boze vypocuj moje volanie u »»»

 
č.4108 2019-01-10 02:02:05 Katka : Moc prosim o zvladnuti zdravotnich problemu postizeneho syna, za manzelovy problémy se spankem a babicku, aby v klidu dozila.
Martin:4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Žalmy, Kapitola 3

 
č.4107 2019-01-09 21:34:26 Anna : Za Uzmierenie Otakara a Marty,za urovnanie sporu, za ich obratenie.

 
č.4106 2019-01-09 19:25:29 Bohuznama : Z celeho srdca prosim o modlidby za choru Klaru.Jezisu doverujem v Teba

 
č.4105 2019-01-09 15:31:44 Ivana : Prosím o modlitbu za manžela, za jeho obrácení a osvobození od zlého, za sestru za její osvobození od závislosti na alkoholu, za své dva syny za jejich obrácení, za rodiče a tchýni. Děkuji

 
č.4104 2019-01-09 12:12:58 Jana : Prosím o modlitbu za vyřešení mojí těžké životní situace. Modlím se za svého syna a za kousek lidského štěstí. Bože, pomoz mi... stále věřím a děkuji.

 
č.4103 2019-01-09 00:04:02 Renáta : Prosím o modlitby za syna, za dary Ducha svätého, pokojnú myseľ a pomoc na skúške. Ďakujem.

 
č.4102 2019-01-08 19:31:56 Jana : Děkuji a znovu moc prosím o modlitby za Vlaďku a její zdravotní stav, ať jí dopadne dobře kontrola a nemoc se jí nevrátí. Děkuji.


 
č.4101 2019-01-08 17:20:14 alena : Prosím o modlitby za uzdravenie z ťažkej depresie. Ďakujem.
:14 Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni. Lukáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »

 
č.4100 2019-01-08 14:01:16 Prosba :
Najsvätejšia Trojica, Panna Mária, Svätá rodina, všetci svätí boží anjeli a archanjeli, anjeli strážny, všetci svätí a sväté bojujte za nás, blokujte všetko zlo, zničte zámery a plány nepriateľa. Pane, ujmy sa nás. prenechávam Ti tento boj. Už nechceme prehrávať. Za modlitby môjho srdca. Pane, nie »»»

 
č.4099 2019-01-08 01:06:48 H.A. : prosim o modlitbu za uzdravenie syna Theodora a moje vlastne.ako aj vyriesenie vsetkych tazkych situacii dakujem pekne Pan boh zaplat
:9 tebe jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti: »Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.« Izajáš, Kapitola 41Otevřít v Bibli »

 
č.4098 2019-01-08 00:18:35 Monika : Veľmi pekne prosím o modlitby za mamku, nech jej Pán pomôže. PBZ.

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2020 Patroni.cz, Abcsvatych.com