Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Tymián
Ružové sestry
Školské sestry
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
DOMINIKÁNKY
Modlitebník
Sestry Sv. Kříže
Moniales Lysolaje
Slovo medzi nami
Lomeček
KOINONIA
Sestry služobnice
Just Pray.uk
IN dívčí svět

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.

Nejnovější vzkazy :

č.3072 2020-01-20 20:23:44 K prosbě: 4911
23 Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal. Ezdráš, Kapitola 8Otevřít v Bibli »
č.3071 2020-01-19 16:03:36 K prosbě: 4950
7 A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. 2 Královská, Kapitola 18Otevřít v Bibli »
č.3070 2020-01-17 19:51:18 K prosbě: 4916
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Žalmy, Kapitola 103Otevřít v Bibli »
č.3069 2020-01-15 00:53:52 K prosbě: 4911
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3068 2020-01-14 09:09:39 K prosbě: 4792
KoblihaH: děkuji, podívám se na to :(
č.3067 2020-01-13 19:06:55 K prosbě: 4792
HLitanie k Panně Marii za osvobození Kodet
č.3066 2020-01-12 23:41:11 K prosbě: 4920
Annataky si myslím, že to dopadne dobře, na stomatochirurgii jsou profíci
č.3065 2020-01-12 21:10:24 K prosbě: 4920
KatkaTo bude dobré, uvidíte :)
č.3063 2020-01-11 21:43:17 K prosbě: 4874
VilmaPořád věřím, že ten zoubek zachráním...jen platím a pak řeknou vytrhnout...vím, že někdy je to asi nutné, ale nechci o něj přijít :-[
č.3062 2020-01-10 17:52:33 K prosbě: 4910
33 Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit. Deuteronomium, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3061 2020-01-10 17:51:27 K prosbě: 4912
2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Žalmy, Kapitola 99Otevřít v Bibli »
č.3060 2020-01-10 17:50:10 K prosbě: 4913
č.3059 2020-01-10 11:28:27 K prosbě: 4792
HJá si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
č.3058 2020-01-10 08:55:20 K prosbě: 4792
KoblihaH: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
č.3057 2020-01-09 09:56:30 K prosbě: 4792
HMně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
č.3056 2020-01-09 09:29:38 K prosbě: 4792
KoblihaH: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
č.3055 2020-01-08 19:41:21 K prosbě: 0
č.3054 2020-01-08 16:53:16 K prosbě: 4792
HTo je dobrě.Já se stále modlím.
č.3053 2020-01-08 08:25:23 K prosbě: 4792
KoblihaMoc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
č.3052 2020-01-07 10:02:14 K prosbě: 4792
KoblihaDěkuji všem!
č.3051 2020-01-05 22:34:35 K prosbě: 4895
č.3050 2020-01-05 21:57:20 K prosbě: 4882
10 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Korintským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
č.3049 2020-01-05 21:43:48 K prosbě: 4896
27 Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Nehemjáš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3048 2020-01-03 12:25:03 K prosbě: 4880
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Žalmy, Kapitola 34Otevřít v Bibli »
č.3047 2020-01-03 12:23:19 K prosbě: 4883
10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Janovo, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
č.3046 2020-01-02 12:51:59 K prosbě: 4865
11 V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3045 2020-01-01 23:23:10 K prosbě: 4879
Annana tu meningitidu by mohl teoreticky zabírat ten březový cukr, ten ničí gramnegativní bakterie. Ony ty bakterie začnou ten březový cukr rozkládat, ale než to stačí udělat, tak odumřou.
č.3044 2020-01-01 17:00:34 K prosbě: 4870
14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv. Jeremjáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
č.3043 2019-12-31 11:36:47 K prosbě: 4873
MarcelaVzpomněla jsem si že synovy Marušky transplantovali kostní dřeň a ty ledviny vlastně selhávají. Já velmi vjerim ve vyslyseni Vašich modliteb za uzdraveni.Dekuji z celého srdce
č.3042 2019-12-27 22:59:04 K prosbě: 4866
14 Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Kazatel, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »      Nepřetržitý živý společný růženec »
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.2853 2017-05-17 14:54:56 alena : Prosím o modlitby za veľmi ťažko chorú mamu, aby zo srdca odpustila všetkým, ktorí jej ublížili. Prosím o zdravie a silu. Ďakujem.

 
č.2852 2017-05-17 09:57:35 Ľubka : Prosím o modlitby za manžela Jozefa, ktorého čaká veľmi náročná operácia , aby sa lekári správne rozhodli, operácia dopadla dobre a manžel sa uzdravil.Za vaše modlitby úprimné Pán Boh zaplať.

 
č.2851 2017-05-17 01:07:55 Vilma : Dobrý večer...noc...a zítra ráno...Prosím všechny o pomoc , moje dcera dostala zprávu,že nemá opět dobr
Vilma:Prosím pomodlete se, děkuji ať je i Vám Bůh milostivý za Vaší dobrotu
Vilma:Tady taky jedna Vilma :) nemáte dopsanou zprávu :)
Vilma:Dobrý večer, ano nemám dopsanou zprávu a nějak mi to nejde opravit...moje holčička dostala nedobrou zprávu, ani to nechci upřesňovat, už jsme těch nemocí měli v rodině..je to moc hodná a obětavá dcera, prosím pomodlete se ať se uzdraví...
Vilma:Pane Bože...prosím,ať je moje holčička zdravá, už to neunesu, Ty víš co mne trápí...snad už jsem si užila dost trápení, vždyť se ani nemohu vzbudit, jsem tak unavená a nevidím cestu,nevím jak tzo vyjádřit...vyslyš mě prosím...Děkuji všem lidem, kteří
Vilma:se za nás pomodlí. Lidi já prospím den, nic nepomáhá, do toho nedobré zprávy...poraďte...nemám sílu a přesto potřebuji pomoci dceři...nevím co dělat...budu vděčn
Vilma:budu vděčná za jakoukoli radu. Ani nevím co psát..jsem zoufalá. Napište prosím Vaše myšlenky, třeba ně přivedou na správnou cestu. Děkuji !!#
katka:Nedávno jsem narazila na Pompejskou novénu. V ČR zatím asi moc rozšířená není, ale v zahraničí (konkrétně v Itálii) docela jo. zkuste ji, prý se jí říká neodolatená novéna - kdokoliv se ji pomodlí, obdrží milost. Zatím se ji modlím podruhé.
Vilma F:no, pokud je postižena celá rodina, možná by nebylo od věci, požehnat dům, pozvat kněze a poprosit ho o rozvazující a očistnou modlitbu, zničit modlitbou pouta něčeho co je upoutáno na rodinu dědičně :-(
Vilma:Milá Katko a Vilmo mockrát Vám děkuji za rady, moc si toho vážím a taky se nad tím zamyslím...ať se Vám daří co nejlépe ...moc děkuji !!!
Anna :Kéž by se brzy uzdravila, Pán Ježíš léčil každou chorobu a každou nemoc, on má všechny prostředky k tomu, aby ji vyléčil.
Vilma:Drahá Anno...velice Ti děkuju za podporu... mám v hlavě zmatek, nevím už na co myslet dřív...
Anna:Ta Pompejská novéna je opravdu hodně účinná, ještě jsem jí ani nedokončila a některé dny jsem to zanedbala, a přitom mi Pán Bůh už asi pomohl a to v úplně bezvýchodné věci
katka:Bohužel já sama jsem se zatím nemohla dozvědět, jak to dopadlo, ale pomáhá mi i v běžných věcech každodenního života a přitom se ji modlím za úplně jinou věc.
Anna:No to je pravda :-) , opravdu ve všem je to poznat !
Anna:Vilmo, měla jsem jednu kamarádku, která pořád myslela na to, čeho se bála a to se stále zhoršovalo, jakoby to tím přivolávala. Potom se ale začala modlit na úmysly Panny Marie a asi Panna Maria to vzala do svých rukou a obrátilo se to k dobrýmu.
:tím mám na mysli, že při té modlitbě myslela jen na to, aby andělé pomohli Panně marii a podobně, a na ty svoje problémy vůbec, a to se jednalo o příšerný věci, úplně ohrožení života, neměla ani na základní potraviny a podobně
Vilma:Moc opravdu moc děkuji za Vaše modlitby i příspěvky, moc si toho vážím a žádám Boha aby Vám to oplatil.
Vilma:Moc Vám děkuji...
katka:Mohla bych se Vás zeptat, jestli jste už zkusila nebo zkoušíte tu Pompejskou novénu? Já se ji teď modlím už potřetí na ten samý úmysl...

 
č.2850 2017-05-16 20:53:33 máma : Prosím o modlitby za úspěšné zvládnutí státních zkoušek a obhajoby diplomové práce pro moji dceru Marcelu. Pán Bůh zaplať.
máma:dcera jednu zkouskz nezvladla, v srpnu jde na opravnou zkousku.prosim proto znovu o modlitby.
máma:moc všem děkuji za modlitby, dcera zkousku zvladla.ma titul Mgr. a nasla i praci.

 
č.2849 2017-05-16 14:40:56 Renáta : Prosím za syna Matúša droguje.Aby sa obrátil a vstúpil do Komunity ak je to aj božia vôľa. Bohu vďaka.A aby sa upravil aj jeho vzťah s otcom.´Dakujem

 
č.2848 2017-05-15 21:08:59 mama : Prosim o modlitby za uzdravenie a obratenie syna, za vhodne zamestnanie, dar zivej viery, pokoja a dar manzelstva. Jezisu dufam v Teba!

 
č.2847 2017-05-15 15:23:36 Zuzana : Prosím o modlitby za zajtrajšie štátnice, za silu a dary Ducha Svätého.
 
č.2846 2017-05-15 07:44:15 Slávka : Prosím o modlitby za uzdravenie vzťahu a dar novej lásky do vzťahu Miloš a Slávka. Nech zanechá doterajšie iné ženy a nech sa obnoví kontakt medzi nami, nech sa naspäť naplní láska medzi nami...PBZ za modlitby...

 
č.2845 2017-05-13 19:16:33 maminka J. : Drazí, děkuji vám za dosavadní pomoc, a stále vás velice prosím o modlitbu za uzdravení dcery z duševní nemoci, za její osvobození od drogové závislosti, za dar zdravého rozumu a dary Ducha svatého. Vždyť u Pána Ježíše nic není nemožné, maminka.

 
č.2844 2017-05-13 15:54:49 Zuzana : Prosim z celeho srdca o modlitby za moje vnutorne uzdravenie a oslobodenie od zleho. Prosim nech sa nikto nezahrava so zlym. Je neskutocne tazke sa ho potom zbavit. Prosim pomozte mi.PBZ
 
č.2843 2017-05-13 13:00:31 Martina : Prosím o modlitbu za dar viry pro manzela a dar největší-dítě. Moc děkuji

 
č.2842 2017-05-12 08:53:54 Ludmila : Prosím o modlitbu za dar víry a obrácení pro rodinu a za Boží ochranu pro milovaného manžela.

 
č.2841 2017-05-11 06:10:10 Henrieta : Prosím o modlitbu za uzdravenie z choroby.

 
č.2839 2017-05-09 08:52:06 Martin : Za uzdravenie a oslobodenie od všetkého nenávisti a pohŕdania. Zo srdca veľká vďaka za vaše modlitby.

 
č.2838 2017-05-09 08:46:48 Dadka : Prosim o modlitbu za moju sestru Darinu a jej manzela Michala a ich dve deti Vanesku a Emmku. Rozpadáva sa im manzelstvo. DAKUJEME

 
č.2837 2017-05-08 22:05:42 Inga :
Prosím o modlitby za pomoc a ochranu Pana Boha,pana Jezisa a Panny Marie pred mojim byvalym manzelom,ktory sa mi vyhraza,mam sa s nim teraz vo stvrtok stretnut a mam z neho strach a neviem co chysta.Prosim o modlitby,aby to dopadlo v poriadku a aby som od neho uz mala pokoj na srdci a aby sme sa ve »»»
Anna:Napište to ještě i do Lurd radši, když je to takový a na to http://www.comepraytherosary.org/ , jak jsou intence !!
lit:nechoďte tam sama, ať tam s vámi někdo je, nebo je poblíž.

 
č.2836 2017-05-08 21:26:11 katka : Z celého srdce děkuji za modlitby, které jste tu za mě předložili, když jsem měla problémy a se studiem to nevypadalo vůbec dobře. Studium jsem uzavřela a teď mě čekají státnice a pak psaní a obhajoba diplomky. Věřím, že s pomocí Boží vše dobře dopadne. Ještě jednou moc děkuji a modlím se.
Anna:to je úžasný, to jsem moc ráda !!!
Anna:A taky děkujeme za tvoje modlitby !!!
katka:Modlím se Pompejskou novénu. Sice na jiný úmysl než je ukončení studia (může se modlit jen na jeden konkrétní úmysl), ale i tak věřím, že mi pomáhá ve všech oblastech.
 
č.2835 2017-05-08 20:45:46 Katarina : Prosim o modlitby za obratenie a vyslobodenie manzela z dlhorocnych tazkych financnych problemov a dlhov, ktore nicia celu rodinu. Uz nevladzeme ani zit, niekedy nemame peniaze ani na zakladne potraviny, velmi potrebujeme Boziu pomoc. Vsetkym zo srdca dakujem!

 
č.2834 2017-05-08 17:31:23 Radka : Prosím z celého srdce za modlitbu, aby mi to dobře dopadlo s prací, děkuji.

 
č.2833 2017-05-08 11:29:04 Lucia : Prosím o modlitbu za môjho brata, zajtra ho čaká posledný pokus skúšky. Prosím aby nebol zatvrdnutý a depresívny, prosím aj za skúšajúceho, prosím nech to s Božou pomocou zvládne. Veľmi sa doma pre to trápime, ale Bohu nič nie je nemožné ! Ďakujem
 
č.2831 2017-05-08 08:49:13 Zuzana : Drahé sestričky, prosím Vás modlite sa z mňa, za moje obrátenie a trpezlivosť, vytrvalosť, poslušnosť v duchovnom boji. Duchu svätý, ved ma v tvojej sile a múdrosti. Ježišu, všetko Ti odovzdávam bojuj za mňa a za moje prosby a úmysly. Panna Mária, ochraňuj nás a oroduj za nás. PBZ.

 
č.2830 2017-05-06 17:27:08 Pat : Dobrí ľudia,prosim vrucne o modlitby za moje dieťa,aby sme si našli cestu k sebe, za jeho zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu.Ďakujem pekne
:12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan, Kapitola 1Otevřít v Bibli
 
č.2829 2017-05-05 21:43:04 lit : Prosím o modlitby za chlapce Františka, který leží na JIP. Dnes mu prasklo slepé střevo.

 
č.2828 2017-05-05 20:45:08 Lucia : Prosím spomeňte si aj na mňa vo svojich modlitbách. Cítim sa veľmi veľmi zle. Nevládzem ráno vstať. Mám zúfalé myšlienky. Strácam zmysel vôbec ráno vstať. Mám zúfalé myšlienky. Nedarí sa mi ani v práci ani v živote.

 
č.2827 2017-05-04 22:49:36 Pavla : Prosím o modlitby za syna Jána za dary Ducha Svätého aby prijal Božiu vôľu a uzdravil sa na tele i na dusi veď ho Pane Bože prosím Amen

 
č.2826 2017-05-04 10:44:36 prosba : Prosim za mojho syna aby uspešne dokončil ročnik. Ocko prosim oslav sa jeho zivote.A prosim aj za mna prosim pomož mi. PBZ

 
č.2825 2017-05-03 15:09:11 sestra : Prosím o modlitby za Petra, aby sa liečil z depresii. Odmieta liečbu, lebo by nemohol piť alkohol. Ďakujem

 
č.2824 2017-05-02 18:21:09 Zuzana : Prosím o hojnosť darov Ducha Svätého pre Jožka, uzdravenie rán duše a schopnosť rozpoznať a prijať Božiu vôľu. Bohu vďaka!

 
č.2823 2017-05-01 16:24:26 Maria : Prosim o modlitbu pre mojho syna nech uspesne dokonči skolu aby si opravil znamky. Ocko pomož mu Duchu svaty osviecuj jeho mysel prosim veď ho. Chvala tebe Ježišu

 
č.2822 2017-05-01 16:07:48 marie : moc prosím o modlitbu-nemůžu nic-strašný život-pomozte mi-sama nestačím -děkuji
:Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2020 Patroni.cz, Abcsvatych.com