Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Tymián
Ružové sestry
Školské sestry
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
DOMINIKÁNKY
Modlitebník
Sestry Sv. Kříže
Moniales Lysolaje
Slovo medzi nami
Lomeček
KOINONIA
Sestry služobnice
Just Pray.uk
IN dívčí svět

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.

Nejnovější vzkazy :

č.3072 2020-01-20 20:23:44 K prosbě: 4911
23 Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal. Ezdráš, Kapitola 8Otevřít v Bibli »
č.3071 2020-01-19 16:03:36 K prosbě: 4950
7 A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. 2 Královská, Kapitola 18Otevřít v Bibli »
č.3070 2020-01-17 19:51:18 K prosbě: 4916
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Žalmy, Kapitola 103Otevřít v Bibli »
č.3069 2020-01-15 00:53:52 K prosbě: 4911
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3068 2020-01-14 09:09:39 K prosbě: 4792
KoblihaH: děkuji, podívám se na to :(
č.3067 2020-01-13 19:06:55 K prosbě: 4792
HLitanie k Panně Marii za osvobození Kodet
č.3066 2020-01-12 23:41:11 K prosbě: 4920
Annataky si myslím, že to dopadne dobře, na stomatochirurgii jsou profíci
č.3065 2020-01-12 21:10:24 K prosbě: 4920
KatkaTo bude dobré, uvidíte :)
č.3063 2020-01-11 21:43:17 K prosbě: 4874
VilmaPořád věřím, že ten zoubek zachráním...jen platím a pak řeknou vytrhnout...vím, že někdy je to asi nutné, ale nechci o něj přijít :-[
č.3062 2020-01-10 17:52:33 K prosbě: 4910
33 Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit. Deuteronomium, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3061 2020-01-10 17:51:27 K prosbě: 4912
2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Žalmy, Kapitola 99Otevřít v Bibli »
č.3060 2020-01-10 17:50:10 K prosbě: 4913
č.3059 2020-01-10 11:28:27 K prosbě: 4792
HJá si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
č.3058 2020-01-10 08:55:20 K prosbě: 4792
KoblihaH: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
č.3057 2020-01-09 09:56:30 K prosbě: 4792
HMně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
č.3056 2020-01-09 09:29:38 K prosbě: 4792
KoblihaH: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
č.3055 2020-01-08 19:41:21 K prosbě: 0
č.3054 2020-01-08 16:53:16 K prosbě: 4792
HTo je dobrě.Já se stále modlím.
č.3053 2020-01-08 08:25:23 K prosbě: 4792
KoblihaMoc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
č.3052 2020-01-07 10:02:14 K prosbě: 4792
KoblihaDěkuji všem!
č.3051 2020-01-05 22:34:35 K prosbě: 4895
č.3050 2020-01-05 21:57:20 K prosbě: 4882
10 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Korintským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
č.3049 2020-01-05 21:43:48 K prosbě: 4896
27 Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Nehemjáš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3048 2020-01-03 12:25:03 K prosbě: 4880
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Žalmy, Kapitola 34Otevřít v Bibli »
č.3047 2020-01-03 12:23:19 K prosbě: 4883
10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Janovo, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
č.3046 2020-01-02 12:51:59 K prosbě: 4865
11 V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3045 2020-01-01 23:23:10 K prosbě: 4879
Annana tu meningitidu by mohl teoreticky zabírat ten březový cukr, ten ničí gramnegativní bakterie. Ony ty bakterie začnou ten březový cukr rozkládat, ale než to stačí udělat, tak odumřou.
č.3044 2020-01-01 17:00:34 K prosbě: 4870
14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv. Jeremjáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
č.3043 2019-12-31 11:36:47 K prosbě: 4873
MarcelaVzpomněla jsem si že synovy Marušky transplantovali kostní dřeň a ty ledviny vlastně selhávají. Já velmi vjerim ve vyslyseni Vašich modliteb za uzdraveni.Dekuji z celého srdce
č.3042 2019-12-27 22:59:04 K prosbě: 4866
14 Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Kazatel, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »      Nepřetržitý živý společný růženec »
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.3759 2018-08-06 10:00:13 Ludmila : Děkuji a stále prosím o modlitby za Boží ochranu před Zlem pro milovaného manžela,za dar víry, pokoje a obrácení pro rodinu a za zdar pro kmotřenku a její rodinku!Děkuji!

 
č.3758 2018-08-05 18:11:37 Bernardína : Veľmi Vás prosím o modlitbu za moje vnúčatka a dcéru, teraz v ich náročnej životnej situácií, prosím by bol klud v rodine , veľmi Vás prosím o modlitby. PánBoh zaplať.

 
č.3757 2018-08-05 12:35:39 Ivana : Prosim o modlitby za uzdravenie mojho tazko choreho ocka.

 
č.3756 2018-08-04 22:50:55 Maria : Prosim ta Pane požehnaj mi dobreho manžela. Pan Boh zaplať

 
č.3755 2018-08-03 16:18:06 Maťka :
Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou, mojou rodinou... pomôž nám naplniť plán, ktorý máš s našim životom... prines uzdravenie, oslobodenie do našej rodiny... pomôž mi byť dobrou mamou pre svoju dcérku, daj mi múdrosť, dostatok lásky a trpezlivosti... je to veľmi ťažké, som na ňu sama, manžel nás opusti »»»
:1 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalmy, Kapitola 106Otevřít v Bibli »

 
č.3754 2018-08-03 13:38:18 Dcerka : Pane, prosim, vyslys moju modlitbu. Pomoz mi, prosim.
Anna:to se mi ukázalo :) 10 Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izajáš, Kapitola 66Otevřít v Bibli »

 
č.3753 2018-08-03 10:02:32 jirka : prosím o vyřešěnim problému se slinivkou děkuji

 
č.3752 2018-08-03 09:38:32 monika : Prosím o vaši přímluvnou modlitbu za uzdravení, abych nemusela podstupovat chirurgický zákrok a za obrácení v rodině. Děkuji.

 
č.3751 2018-08-02 22:56:44 Šárka : Prosíme za naše miminko, aby hrozba mimoděložního těhotenství byla odvrácena.
Š.:Moc dekuji všem za modlitby. Ten největší strašák zažehnán. Snad cysty, které vypadaly jako mimoděložní těhotenství miminko neohrozi...
Anna:To je skvělý ! ale radši se budem ještě modlit, aby všechno dobře dopadlo jo ?

 
č.3750 2018-08-02 21:49:21 janka : : prosim o modlitby za nase manzelstvo a nech nam pan pozehna dietatko.PBZ

 
č.3749 2018-08-02 19:57:24 Iva : Z celeho svojho srdca Vas prosim o dlhodobe modlitby za moju tazko dusevne choru sestru. Velmi potrebuje pomoc. Dakujem, Pane, za ludi, ktori sa za nas, potrebnych, modlia. Ochranuj ich.

 
č.3748 2018-08-02 17:31:33 Evka : Drazí, moc prosím o modlitbu za moje těhotenství. Vytvořil se mi u dělohy hematom, tak aby se vstřebal... a taky za to, aby miminko dobře prospívalo a bylo všechno v pořádku. Moc děkuji.

 
č.3747 2018-08-02 14:44:07 Lenka : Prosim o modlitbu za mojho manzela lebo ma problemy v praci jedna zena ho chce znicit a my nevieme ako ju zastavit ...prosim nech si uz najde novu pozehnanu pracu ...
Anna:Kéž Pán Bůh Požehná a osvítí všechny naše nepřátele a chrání nás před jejich zlobou...

 
č.3746 2018-08-02 09:13:44 Alena : Prosím o modlitbu pro syna Davida, který má psychické problémy. Děkuji
Alena:Děkuji za modlitby a prosím ještě o modlitební podporu.




 
č.3745 2018-08-01 18:54:04 Monika : Prosim velmi naliehavo za rodinu. Ocino sa vyjadruje strasne na maminu , brat na ocina,.. Je to strasne. Prosim :(

 
č.3744 2018-08-01 07:31:26 Ludmila : Děkuji a stále prosím o modlitby za déšť v Praze a na ostatních místech,kde neprší.

 
č.3743 2018-07-31 10:30:37 Aňa : Prosím Vás o modlitby za nájdenie vhodného zamestnania pre staršiu dcéru za stretnutie veriaceho partnera pre mladšiu dcéru .Pán Boh zaplať a požehnaj Vás

 
č.3742 2018-07-31 08:19:57 Iva : Prosím o modlitbu za dnešní den, abych dostala sílu to všechno s Boží pomocí zvládnout. Děkuji

 
č.3741 2018-07-30 14:27:38 Ludmila : Děkuji a stále prosím o modlitby za Boží ochranu před Zlem pro milovaného manžela a za dar víry, pokoje a obrácení pro rodinu.Též prosím o modlitby za zdar pro kmotřenku, jejího manžela a novorozeného synáčka. Děkuji!

 
č.3740 2018-07-29 18:26:00 Vilma♥ : Děkuji za modlitby, mám skvělou práci. Díky Bohu. Prosím, pomozte mi vyprosit milost pro mého bratrance Martina. Dále prosím o požehnání pro Libora, Radima, Ladunku, Věrušku, Haničku, Petrušku, Verunku, za všechny v rodině a za ty co nosím v ♥. Bůh je dobrý, a to, nám vystačí.
Anna:To je úžasný !!! a má to něco společného s tím malováním ?

 
č.3739 2018-07-29 14:15:54 Jana : Prosím o modlitbu za moji maminku,aby tady byla co nejdéle ve zdraví,schopná všech prací. Děkuji.

 
č.3738 2018-07-29 14:08:16 katka : Prosím, ať vše dopadne, jak má dopadnout... ať se vše stane tak, jak to chce Bůh.
:13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským, Kapitola 2Otevřít v Bibli » :)
katka:Moc děkuji :)
Anna:A to se mi fakt na to ukázalo :-)))
katka:Opravdu Vám moc děkuji za podporu :) Vážím si toho :)
katka:a toto se zase ukázalo teď mě: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, Galatským, Kapitola 5Otevřít v Bibli
katka:10 Když ho místodržitel vyzval k obhajobě, Pavel promluvil: "Vím, že už mnoho let vykonáváš úřad soudce v tomto národě, a proto s klidnou myslí přednáším svou obhajobu. Skutky apoštolské, Kapitola 24Otevřít v Bibli »
Anna:A to je ta nejlepší tečka do třetice :-)
katka:No to teda jo, samotnou mě to dost překvapilo :)
katka:Prosím hlavně o ukončení školy, velmi mě to trápí a chci to už mít za sebou. Prosím o modlitby i za zkoušející, protože na nich také záleží. Věřím, že s Boží pomocí vše půjde a že to dopadne dobře. Chybí mi už poslední krok. Moc děkuji za každou přímluvu. PBZ
Anna:No je to opravdu zvláštní, že se to takhle pořád protahuje. Jedině, že by Pán Bůh byl rád, že se takhle hodně modlíte ?
katka:Paní Anno, to opravdu netuším, ale možná je to proto, abych si to opravdu zasloužila a věděla, že to není zadarmo. Pomodlila jsem se na tento úmysl celkem 3 Pompejské novény a desítky růženců k tomu.... třeba to tak mělo být, to máte asi pravdu.
katka:20 Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Žalmy, Kapitola 118Otevřít v Bibli »
katka:Mám krizi, ale snad to všechno dobře dopadne, vždycky to tak bylo :)
: V onen den k tobě přijde jeden z těch, kdo vyváznou, a podá zprávu. Ezechiel, Kapitola 24Otevřít v Bibli »
katka:Trochu se mi ulevilo. Ukončení školy mám na dosah ruky, prosím o modlitby, moc mi to pomůže. Děkuji všem :)
:4 On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Deuteronomium, Kapitola 32Otevřít v Bibli »
Anna:Tak konečně :-) no ale stejně to ukončení školy je jen začátek, tohle všechno bude ještě zajímavý :-))) to se ještě budou dít věci ...
katka:Bohužel došlo k problému, ukončení školy se opět protahuje. Teď se modlím už 13. Pompejskou novénu na úmysly Panny Marie. Jakmile ji dokončím, začnu další, tentokrát za úspěšné ukončení studia. Není to legrace, budu mít úplně poslední pokus. Měla jsem to opravdu na dosah ruky, ale bohužel se to nepodařilo. Nevím, ale asi to tak má být, zvlášť, když se modlím na úmysly Panny Marie... zatím v tom všem nevidím smysl, ale on se časem ukáže, jak tomu bylo vždy.
:6 že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá, zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl. Žalmy, Kapitola 53Otevřít v Bibli »
:3 Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! Žalmy, Kapitola 71Otevřít v Bibli »
:13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
: Opovážlivci se mi velice posmívají, já se od tvého Zákona neuchýlím. Žalmy, Kapitola 119Otevřít v Bibli »

 
č.3737 2018-07-29 10:06:18 Jana : Modlim se k Bohu, aby mi pomohl od meho trapeni se synem, prosim nalehave, aby se stal zazrak a zdravi a stesti se k nemu navratilo. Boze, dej mi silu!

 
č.3736 2018-07-27 12:08:03 Ludmila : Prosím o modlitbu za déšť v Praze a na jiných místech, která trpí suchem. Děkuji.
Anna:Tak už trochu sprchlo :-)

 
č.3735 2018-07-27 10:31:12 Marie : prosim o modlitby za Boži pomoc v těžkostech a požehnání v rodině PBZ

 
č.3733 2018-07-27 09:51:31 p : Prosim o modlitbu za dary Ducha svateho, za pozehnanie mojej prace,za odvratenie nepriatelov v práci a za ochranu pred zlymi jazykmi.dakujem pekne.p

 
č.3732 2018-07-26 21:15:11 Petra : Prosím o modlitbu za početí vytouženého miminka, které stále nepřichází. Pán Bůh zaplať

 
č.3731 2018-07-26 14:29:34 Eva : Pane prosim zachran Patrika od tazkeho hriechu a klamstiev v ktorych zije, otvor mu usi nech pocuje Tvoj hlas a mne pomôz nech nestracam vieru. Amen

 
č.3730 2018-07-26 14:09:26 Hana : Prosím o pomoc při modlitbách za víru, pokoj a odpuštění v rodině, tělesné i duševní zdraví dětí

 
č.3729 2018-07-25 18:56:07 Monika :
Pán, môj Kráľ a môj Boh, zvolávam ťa, aby si chránil mňa i moju rodinu, mojich milovaných rodičov, sestru a brata, všetci svätí anjeli, archanjeli a naši anjeli strážcovia bojujte za nás a blokujte všetko zlo, zničte všetky zámery a plány zlého. Prosím o uzdravenie a oslobodenie nás i našej rodiny »»»
:AMEN

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2020 Patroni.cz, Abcsvatych.com