Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Tymián
Ružové sestry
Školské sestry
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
DOMINIKÁNKY
Modlitebník
Sestry Sv. Kříže
Moniales Lysolaje
Slovo medzi nami
Lomeček
KOINONIA
Sestry služobnice
Just Pray.uk
IN dívčí svět

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.

Nejnovější vzkazy :

č.3071 2020-01-19 16:03:36 K prosbě: 4950
7 A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. 2 Královská, Kapitola 18Otevřít v Bibli »
č.3070 2020-01-17 19:51:18 K prosbě: 4916
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Žalmy, Kapitola 103Otevřít v Bibli »
č.3069 2020-01-15 00:53:52 K prosbě: 4911
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3068 2020-01-14 09:09:39 K prosbě: 4792
KoblihaH: děkuji, podívám se na to :(
č.3067 2020-01-13 19:06:55 K prosbě: 4792
HLitanie k Panně Marii za osvobození Kodet
č.3066 2020-01-12 23:41:11 K prosbě: 4920
Annataky si myslím, že to dopadne dobře, na stomatochirurgii jsou profíci
č.3065 2020-01-12 21:10:24 K prosbě: 4920
KatkaTo bude dobré, uvidíte :)
č.3063 2020-01-11 21:43:17 K prosbě: 4874
VilmaPořád věřím, že ten zoubek zachráním...jen platím a pak řeknou vytrhnout...vím, že někdy je to asi nutné, ale nechci o něj přijít :-[
č.3062 2020-01-10 17:52:33 K prosbě: 4910
33 Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit. Deuteronomium, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3061 2020-01-10 17:51:27 K prosbě: 4912
2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Žalmy, Kapitola 99Otevřít v Bibli »
č.3060 2020-01-10 17:50:10 K prosbě: 4913
č.3059 2020-01-10 11:28:27 K prosbě: 4792
HJá si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
č.3058 2020-01-10 08:55:20 K prosbě: 4792
KoblihaH: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
č.3057 2020-01-09 09:56:30 K prosbě: 4792
HMně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
č.3056 2020-01-09 09:29:38 K prosbě: 4792
KoblihaH: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
č.3055 2020-01-08 19:41:21 K prosbě: 0
č.3054 2020-01-08 16:53:16 K prosbě: 4792
HTo je dobrě.Já se stále modlím.
č.3053 2020-01-08 08:25:23 K prosbě: 4792
KoblihaMoc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
č.3052 2020-01-07 10:02:14 K prosbě: 4792
KoblihaDěkuji všem!
č.3051 2020-01-05 22:34:35 K prosbě: 4895
č.3050 2020-01-05 21:57:20 K prosbě: 4882
10 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Korintským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
č.3049 2020-01-05 21:43:48 K prosbě: 4896
27 Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Nehemjáš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3048 2020-01-03 12:25:03 K prosbě: 4880
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Žalmy, Kapitola 34Otevřít v Bibli »
č.3047 2020-01-03 12:23:19 K prosbě: 4883
10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Janovo, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
č.3046 2020-01-02 12:51:59 K prosbě: 4865
11 V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3045 2020-01-01 23:23:10 K prosbě: 4879
Annana tu meningitidu by mohl teoreticky zabírat ten březový cukr, ten ničí gramnegativní bakterie. Ony ty bakterie začnou ten březový cukr rozkládat, ale než to stačí udělat, tak odumřou.
č.3044 2020-01-01 17:00:34 K prosbě: 4870
14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv. Jeremjáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
č.3043 2019-12-31 11:36:47 K prosbě: 4873
MarcelaVzpomněla jsem si že synovy Marušky transplantovali kostní dřeň a ty ledviny vlastně selhávají. Já velmi vjerim ve vyslyseni Vašich modliteb za uzdraveni.Dekuji z celého srdce
č.3042 2019-12-27 22:59:04 K prosbě: 4866
14 Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Kazatel, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
č.3041 2019-12-25 15:55:59 K prosbě: 4854
a krom toho tyrosin, abyste se dobře vyspala
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »      Nepřetržitý živý společný růženec »
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.4570 2019-08-08 14:39:39 Mária : Prosím o modlitbu za syna, aby si našiel veriace dievča a za čistý vzťah až do manželstva. Pán Boh zaplať.

 
č.4569 2019-08-08 12:01:22 Božia dcéra :
chcem Vás poprosiť o modlitby za muža, na ktorom mi veľmi záleží, pretože mu veľmi ubližuje bývalá partnerka a jej rodina a snažia sa ho kontrolovať a veľmi silno manipulujú s ním i s jeho okolím. Prosím Pane Ježišu, nech sa dokáže oslobodiť spod ich vplyvu, nájde svoje šťastie a uzdrav aj jeho duš »»»
Božia dcéra:Som z toho všetkého veľmi zúfalá, jeho bývalá partnerka robí všetko preto aby nás rozdelila, aj cez cudzích ľudí a my sa tým vzďaľujeme stále viac, nedarí sa nám spolu otvorene komunikovať, hlavne jemu, tak veľmi by som chcela aby sa mi otvoril a aby sme to spoločne mohli prekonať, bez komunikácie spolu viac neprehovoríme a naši neprajníci vyhrajú. Už nemám síl bojovať sama s veternými mlynmi a zároveň viem, že nechcem o neho prísť. bolí to a ja už neviem ako ďalej. Chcem aby mu bolo dobre a netrpel pre komunikáciu a vzťah so mnou, no aj keď by sa k nej vrátil veľmi by trpel. Prosím ešte raz veľmi pokorne a vrúcne, prosím, modlite sa za našu situáciu, Božiu pomoc a požehnanie pre nás oboch a náš vzťah.

 
č.4568 2019-08-08 08:47:23 Jana : Prosím o modlitby za moje děti at najdou hodné partnery/ku pro manželství. PBZ

 
č.4567 2019-08-07 11:36:10 Katka :
Ďakujem veľmi pekne za Vaše modlitby a veľmi pekne Vás chcem opätovne poprosit o Vaše modlitby za moje oslobodenie v oblasti vzťahov, o pokoj ducha, duše, mysle a srdca, a o to, aby som mala dostatočnú trpezlivosť čakať na toho správneho muža, ktorý raz určite príde, keďže už dlho prosím nášho Nebe »»»

 
č.4566 2019-08-06 14:10:23 Iva : Prosím o modlitbu za nájdenie práce, bývania, bez sexuálneho obťažovania, za nájdenie poctivého manžela, mám už 38 rokov, za nájdenie slušných priateľov. Dakujem

 
č.4565 2019-08-06 06:29:41 Iva : Za uzdravenie mojich tazko chorych rodicov prosim o modlitby. Dakujem vsetkym

 
č.4564 2019-08-05 22:30:22 babka : Prosím o modlitby za novonarodenú vnučku bez obličky,aby nenastali komplikácie,nech sa stane zázrak-podľa Božej vôle.

 
č.4563 2019-08-05 21:43:47 Zuzana : Prosíme o modlitbu za byvanie pre nasu rodinu. Pane, zmiluj sa. Dakujeme

 
č.4562 2019-08-05 10:10:16 Ludmila : Prosím o modlitby za zdárný průběh zbývajících prázdnin, přípravného týdne a zahájení školního roku, za zachování dobrých vztahů se stávajícími žáky a navázání dobrých vztahů se žáky novými a za požehnání a dary Ducha Svatého pro celou naši školu. Děkuji.
:9 spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí. Žalmy, Kapitola 55Otevřít v Bibli »

 
č.4561 2019-08-05 07:44:32 marcela : Prosim o motlitbu za me zdravi a budouci praci aby mne naplnovala a byla na rani smenu pane boze s laskou a trpelivosti te prosim vyslys me prosby dekuji

 
č.4560 2019-08-04 22:42:53 Ivana : Prosím veľmi z celého srdca o modlitbu za moju mamicku aby bola zdravá už viac ako pol roka má vysoké teploty prosím aby jej už lieky zabrali aby bola zdravá veľmi prosím a dakujem Pán Boh zaplať
Anna:To je zvláštní, a pije ona dost tekutin ? Aspoň litr a půl denně ? A aby léky fungovaly, tak se musí lymfou roznést po těle a ta lymfa se popohání jen pohybem nohou, chodí maminka ? Pokud víc leží, tak se musí pohybovat nohama, hodně masírovat a podobně.
Ivana :To je dlhy príbeh.. Mama bola liecena na lymfatické uzliny už 4 roky je úspešne vyliečena.. pred nedávnom jej zistili úbytok kostnej drene z toho mala malo bielych krviniek telo sa nedokázalo brániť a nachytala vírusy infekcie v nemocnici.. plus opuchli jej nohy poškodili nervy a teraz sa jej ťažko chodi.. už je doma z nemocnice prvé tri týždne bola bez teplôt ale teraz ju to zasa chytilo už vyše pol roka je antibiotiká nič nezabera :( kostnú dren má už tiež v poriadku dakujem všetkým za modlitby
Anna:Chuděrka to si vytrpěla. To by chtělo nějaký zázrak. On kromě antibiotik na špatné bakterie zabírá xylitol, resp. voda oslazená xylitolem, (narušuje stěnu všech gramnegativních bakterií), jenže zase trochu způsobuje průjem, ale jen nepatrně. Ale když jsou to viry, proto na to asi ani ty antibiotika nezabírají.
Ivana :Ona to zvládne verím tomu.. má vela liekov okrem antibiotík dakujem za radu kazdu si vážim

 
č.4559 2019-08-04 18:33:36 Zuzana :
Moja milovaná Panna Mária, Panna Mária Snežná, z celého srdca Ťa prosím, pomôž moje milovanej babke, UM, TM a rodine K, tebe Betke v jej záležitosti, môjmu ocinovi a našej rodine v SV, a mne s J, nech právo a spravodlivosť zvíťazí. Nech láska zvíťazí, nech zavládne pokj a Božie kráľovstvo v nás a m »»»

 
č.4558 2019-08-04 18:28:44 Jana : Prosím o modlitbu za moji maminku,aby tady byla co nejdéle ve zdraví,schopná všech prací.Děkuji.

 
č.4557 2019-08-04 12:55:38 Ivana : Prosim o modlitbu za ocka Jána boli ho pod pravou pazuchou asi to je nerv ale bojim sa ...dakujem

 
č.4556 2019-08-03 14:04:57 Stanislav : Prosím o modlitbu pre spravodlivé vyšetrenie môjho prípadu. Takmer každý deň pri sv.omši prosíme o spravodlivé posúdenie sudcov, aj spravodlivé rozhodnutia pani prezidentky.Lebo vidia,že všade vladne nespravodlivosť. Mnoho krát Vám ďakujem. Prax et bonum.

 
č.4554 2019-08-02 00:35:15 Jaro : Prosím Vás o přímluvnou modlitbu, za sílu pro studium a za inspirativní téma včetně vedení diplomové práce.

 
č.4553 2019-08-01 16:01:15 Mamka : Vrúcne prosím za dcéru, aby ju Boh požehnal v práci v Rakúsku, aby zvládala vysoké nároky opatrovaných. BOH vás žehnaj!

 
č.4552 2019-07-31 21:05:50 Zuzana : Pane, prosím vyslyš modlitbu môjho srdca. počuj mňa biednu, hriešnu, slbú, tak veeeľmi ťa potrebujem. Príd mi na pomoc. Chvála a vdaka Ti Pane za všetko.

 
č.4551 2019-07-30 12:08:48 HANA : Prosím o modlitby,za uzdravení mého zraku z dvojitého vidění PBZ
Jana:Sv. Lucie, prosím oroduj.

 
č.4550 2019-07-30 11:22:53 Iva : Vrucne a z celeho srdca Vas vsetkych prosim o modlitby za uzdravenie mojej tazko chorej mamy Marie. Pane,zachran ju,prosiiiim

 
č.4549 2019-07-29 13:01:38 Roman B. :
Přeji Vám požehnaný den, obracím se na Vás ve svém zoufalství, neboť přestože jsem byl silná osobnost, je za posledních 15 let ze mě totální troska a kdybych se roky nezabýval duchovnem, a nevěděl, co by mě pak čekalo, tak už svou životní pouť ukončím. Před 16 lety jsem procestoval Egypt. Od té d »»»
:8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1 Janův, Kapitola 1Otevřít v Bibli »

 
č.4548 2019-07-29 07:28:10 Ludmila :
Děkuji a stále prosím o modlitbu, aby se má dlouhodobá budoucnost v zaměstnání vyřešila v souladu s Boží vůlí k všeobecnému prospěchu. Děkuji. Stále též prosím o modlitbu za Boží ochranu před Zlem pro milovaného manžela, za dar víry, pokoje a obrácení pro rodinu a za zdar pro kmotřenku a její rodin »»»

 
č.4547 2019-07-27 00:17:20 Sestra : Prosím o modlitby rodinu aby v nej bola láska a pokoj ..a za brata , páčia sa mu chlapci. Ďakujem veľmi pekne.

 
č.4546 2019-07-25 22:28:14 Mária : Pokorne prosím o modlitby za svoje víťazstvo, aby konečne boli odhalené všetky klamstvá, podvody, manipulacie ktoré boli na mne páchané. Prosim o zdravie, finančnú istotu a šťastie. P.B.Z.

 
č.4545 2019-07-25 06:59:45 Iva : Prosim vsetkych o modlitby za moju tazko choru mamu. Aby neprisla o nohu. Dakujem.

 
č.4544 2019-07-24 01:30:39 Terka : Pochválen buď Ježiš Kristus Moc prosím o modlitbu za otca, za jeho obrátenie, vyslobodenie a uzdravenie. Má veľmi choré srdce, ide mu len na 40%. A čaká ho operácia chlopne. Pán Boh zaplať. T.

 
č.4543 2019-07-23 01:15:37 A : Prosím o modlitby za uzdravenie, dnes ma čaká vyšetrenie prsníka. Pane, pomôž mi, aby bolo všetko v poriadku, ak ty chceš. Pbz
:15 Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Přísloví, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
A:Mam po biopsii, výsledky budú o 10 dni. Ďakujem za modlitby.
Anna:Jak se máte ? Už víte nějaké ty výsledky ? Doufám že to dopadlo dobře !
A:Dnes som sa dozvedela, že je to karcinóm prsníka, hneď som bola na MR a čakám na ďalšie výsledky, a co bude potom... Je v rukách Bozich. Ďakujem vám za modlitby, sú mi oporou.
Anna:Myslím na vás, tohle jsem nečekala, ale jak píšete je to v Božích rukou, doufám, že to přesto dopadne dobře ...
:

 
č.4542 2019-07-22 11:29:38 teta : Vrúcne prosím o požehnanie na cestu za prácou pre synovca. Vrúcna vďaka za vypočuté modlitby.

 
č.4541 2019-07-21 21:35:20 Monika : Prosím veľmi o modlitby za brata . Nech nájde tú pravú cestu.

 
č.4540 2019-07-21 12:39:25 Gabriela : Prosím o modlitby za Zuzku a jej synčeka Filipka, aby sa im upravila hladina cukru v krvi.Nebeský otecko pomôž prosím.

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2020 Patroni.cz, Abcsvatych.com