Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
Dominikánky
Paulínky
Redemptoristky
Ružové sestry
Školské sestry
Milosrdní bratři
Modlitebník
Moniales Lysolaje
Lomeček
Koinonia
Sestry služobnice
IN dívčí svět
Maminky z Farnosti Čakovice

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »   Výpis 100 nejnovějších proseb k tisku nebo čtení hlasem Google   
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 14 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.3212 2017-11-27 18:45:27 Jolana : Prosím o modlitbu o zdraví jak fyzické tak psychické pro mého bratra , pro mamku a pro mne, o pomoc ve špatné finanční situaci a existenčních problémech, o dary Ducha Svatého a o obrácení Ludmily. Velmi děkují

 
č.3211 2017-11-26 22:04:23 Petr : Děkujme Bohu, že stvořil internet a WIFI. Tolik krásných modliteb, textů a společenství jako je toho bychom neznali. Ať slouží k požehnaným účelům.
:to mi nedá, abych sem dala verš, který se mi na tohle otevřel :
:8 Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina, našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví. Ezdráš,
:, Kapitola 9Otevřít v Bibli
katka:A já dodávám, že nemám slov! :) jsem moc ráda za toto společenství :) mockrát mi pomohlo a vidím, že i ostatním.
: Přijímej z jeho úst naučení, vkládej si do srdce jeho slova. Jób, Kapitola 22Otevřít v Bibli »
:19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
:Na ruku každého člověka klade svoji pečeť, aby všichni lidé, které učinil, nabyli poznání: Jób, Kapitola 37Otevřít v Bibli »
: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš, Kapitola 10Otevřít v Bibli »
:6 Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Marek, Kapitola 16Otevřít v Bibli »
:5 Říkávali: »Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky. Jeremjáš, Kapitola 25Otevřít v Bibli »
: probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Efezským, Kapitola 2Otevřít v Bibli
: byli stále v chrámě a chválili Boha. Lukáš, Kapitola 24Otevřít v Bibli »
: Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi." Genesis, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
:4 Toto praví Hospodin: »Netáhněte a nebojujte proti svým bratřím Izraelcům. Každý ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle.«" Uposlechli tedy Hospodinova slova a vrátili se zpět, jak Hospodin nařídil. 1 Královská, Kapitola 12Otevřít v Bibli »
:7 Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Přísloví, Kapitola 22Otevřít v Bibli »
: Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Žalmy, Kapitola 22Otevřít v Bibli »
:7 Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Micheáš, Kapitola 7Otevřít v Bibli »
:27 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Lukáš, Kapitola 6Otevřít v Bibli »
:1 Hleď, Hospodin, tvůj Bůh, předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsaď ji, jak ti poručil Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs." Deuteronomium, Kapitola 1Otevřít v Bibli »
:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
 
č.3210 2017-11-26 21:21:48 Sestra :
Prosím o modlitby za môjho brata. Ježišu, odovzdávam Ti ho, pomôž mu. Prosím ťa, ujmi sa ho, uzdrav, oslobod ho z hriechov, s ktorými zápasí - závislosti a nečistota. Panna Mária, oroduj za neho, pomôž mu a ochraňuj ho. Svätý Juraj, všetci boží anjeli a archanjeli bojujte za neho. Prosím o dary duc »»»
Anna:Amen !!!

 
č.3209 2017-11-25 09:19:49 Zuzana :
Dobrý Bože, volám na Teba počuj môj hlas, pomôž mi prosím. Ty vieš všetko, len Ty jediný si spravodlivý. Pomôž mi prosím, všetko Ti odovzdávam. Ty ma poznáš a vieš o mne všetko. Nedovoľ, aby ma to všetko utrpenie, odvrátilo od Teba a zabránilo mi milovať ťa, nasledovať a plniť poslanie, ktoré si mi »»»

 
č.3208 2017-11-23 15:39:55 Ivana : Prosim o modlitbu za najdenie prace, byvania, priatelov, obratenie Filipa a jeho navrat ku mne

 
č.3207 2017-11-23 08:37:12 Mária : Prosím o modlitbu za Elišku, ktorú teraz operujú, aby ju Pán uzdravil. Pán Boh zaplať

 
č.3206 2017-11-23 03:53:30 Blanka : Moc vás prosím o modlitbu za mého manžela i za mě a za naše manželství. Jsme svoji 7 let a nemáme děti, po kterých moc toužíme. Je to pro nás velké trápení a vzdaluje nás to od sebe... Bože, zachraň naše manželství a požehnej nám zdravými dětmi. Amen.

 
č.3205 2017-11-22 10:13:08 Helena : Prosím o modlitbu za syna, který ztratil víru a odešel z domu. Ať Pán odplatí všem, kdo se za něj budou modlit.

 
č.3204 2017-11-20 21:48:57 Anežka : Děkuji a prosím o modlitby ochraňuje nu sílu a požehnání pro celou naši rodinu zvláště pro dceru a syna, abyste uzdravili po duševní stránce a našli víru v Boha a klid v duši
:

 
č.3203 2017-11-20 10:07:22 mama : Prosím Vás o modlitby za požehnané manželstvo pre moju dcéru. PBZ

 
č.3202 2017-11-19 20:12:33 Ján : Veľmi pekne prosím o modlitby za naše manželstvo,ktoré sa po 17 rokoch rozpadá, máme tri detičky. Manželka si našla milenca. Ďakujem z celého srdca.

 
č.3201 2017-11-19 16:11:00 Karolína : Prosím Vás zo srdca o modlitby. Panna Mária, prosím ťa, pros za môj úmysel. Pomôž nám, požehnaj nás a oroduj za nás. Ježišu, všetko Ti odovzdávam. Svätý anjeli a archanjeli, ničte zámery zlého, Panna Mária, prosím aj Ty nás ochráň pred všetkým zlom. Nech je Pán vo všetko oslávený.

 
č.3200 2017-11-19 13:43:11 Ludmila : Děkuji a stále prosím o modlitby za Boží ochranu před Zlem pro milovaného manžela a za dar víry a obrácení pro rodinu.

 
č.3199 2017-11-18 20:23:18 Monika : Prosím Vás o modlitbu za nájdenie si práce a podnájmu. Veľká vdaka za modlitbu

 
č.3198 2017-11-18 09:57:22 Marcela : Prosím o modlitbu za odstranění špatných vzorů od mých rodičů a prarodičů, za mé uzdravení psychické i fyzické. Za lásku a požehnání. Bohu díky

 
č.3197 2017-11-18 00:14:37 Renáta : Prosím o modlitby za moju dcéru Alexandru, zdravie, Božie požehnanie, pokojnú myseľ a príhovor vo veci Bohu známej, veľmi pekne ďakujem.

 
č.3196 2017-11-17 20:04:01 Hanka : Prosím o motlitbu za mou práci aby začali chodit opět nějací zákazníci a firma nezkrachovala.

 
č.3195 2017-11-17 11:38:05 Zuzana : Nech je zvelebený Boh. Chvála a vdaka Ti Pane za všetko. Teším sa, že Náš Boh sa tak oslavuje a ešte bude oslávený viac a viac:-)

 
č.3194 2017-11-17 08:41:55 Alena : Prosím o modlitbu za uzdravení mého zažívacího ústrojí a střev- čeká mě mnoho vyšetření a psychicky už ted nezvládám, ač se snažím vzbudit důvěru v Boha a modlím se. Můj strach a slabá víra mě přesahuje.A můj manžel a čtyři děti mě potřebují.Děkuji.

 
č.3193 2017-11-16 13:00:28 Alena : Prosím o modlitby za uzdravenie tela aj duše mojej dcéry Petronely,ktorá leží vo vážnom stave po páde z výšky na JIS v nemocnici vo Švajčiarsku. Jej nervove vlákna sú v hlave rozhadzane, oblicky nefungujú vôbec,dýcha za ňu prístroj,je po operacii panvy, leží v umelom spánku. Bože vďaka.

 
č.3192 2017-11-16 09:39:03 Jana : Zoufale a naléhavě prosím o modlitbu za psychické i fyzické uzdravení mého syna, aby se k nám obrátilo štěstí, pomoz Bože, modlím se

 
č.3191 2017-11-15 14:50:03 Mama : Pochvaleny bud Pan Jezis Kristus, prosim o modlitbu za syna, ktory kvoli svojmu ochoreniu, slabsie zvlada skolu na to na co ma v skutocnoati.Napriek jeho snahe su hodnotenia menej pozitivne, velmi sa snazi, ale nejak to nejde.Dakujem bratia a sestry Boh vas zehnaj.

 
č.3190 2017-11-15 10:47:14 Brigita : Pane uzdrav moju chorú dušu,pretrhnú zle putá,Pane pomoz

 
č.3189 2017-11-14 20:29:29 Radka : Dnes mi umřel tchán. Byl to hodný člověk, ve víře byl však vlažný. Proto Vás prosím za modlitby, aby se nad ním Bůh smiloval a dal mu šanci v očistci. Prosím o modlitby za záchranu jeho duše. Děkuji

 
č.3188 2017-11-13 16:43:53 Zuzana :
Prosím o modlitby za seba, za múdrosť, silu a vedenie ducha svätého, aby som nasledovala Pána a plnila poslanie a povolanie, ktoré mi dal. Nebeský Ocko, prosím Ťa za muža, ktorého si mi vybral za manžela. Ty vieš, po čom moje srdce túži a čo potrebujem. Prosím, pomôž mi stať sa takou, ako si ma pov »»»

 
č.3187 2017-11-12 15:23:51 Vaclav : Prosim o modlitbu za uzdraveni a osvobozeni z dusevni nemoci. Dale za sestry aby znova nasly cestu k bohu a za celou rodinu. Dekuji
Vaclav:Dekuji vsem za modlitby. I ja se modlim za vas vsechny :-).

 
č.3186 2017-11-12 05:09:01 Zuzana :
Prosim Vas o modlitby za vnutorne uzdravenie a oslobodenie. Nech mam silu vytrvat v predsavzati. Nech anjeli strazni stoja pri mne a bojuju so mnou. Nech Duch Svaty naplni moje vnutro a nech ma zmeni na dobreho a stastneho cloveka. Boze prosim pomoz mi zvladnut den za dnom. Staci iba jedno tvoje sl »»»

 
č.3185 2017-11-11 19:09:26 Nasi rodicia : Prosim o modlitby za nasich rodicov, aby sa o nas prestali strachovat a viedli spokojny a stastny zivot. PBZ

 
č.3184 2017-11-11 07:33:41 starka : veľmi prosím o modlitby za uzdravenie vnuka a milosť dôvery v Pána

 
č.3183 2017-11-10 22:25:05 Martin : Prosím o modlitbu za Šimona, nech nájde pokoj v srdci, uzdraví sa, za dobré vzťahy v rodine a aj za seba. Amen.

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2021 Patroni.cz, Abcsvatych.com