Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Tymián
Ružové sestry
Školské sestry
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
DOMINIKÁNKY
Modlitebník
Sestry Sv. Kříže
Moniales Lysolaje
Slovo medzi nami
Lomeček
KOINONIA
Sestry služobnice
Just Pray.uk
IN dívčí svět

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.

Nejnovější vzkazy :

č.3072 2020-01-20 20:23:44 K prosbě: 4911
23 Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal. Ezdráš, Kapitola 8Otevřít v Bibli »
č.3071 2020-01-19 16:03:36 K prosbě: 4950
7 A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. 2 Královská, Kapitola 18Otevřít v Bibli »
č.3070 2020-01-17 19:51:18 K prosbě: 4916
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Žalmy, Kapitola 103Otevřít v Bibli »
č.3069 2020-01-15 00:53:52 K prosbě: 4911
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3068 2020-01-14 09:09:39 K prosbě: 4792
KoblihaH: děkuji, podívám se na to :(
č.3067 2020-01-13 19:06:55 K prosbě: 4792
HLitanie k Panně Marii za osvobození Kodet
č.3066 2020-01-12 23:41:11 K prosbě: 4920
Annataky si myslím, že to dopadne dobře, na stomatochirurgii jsou profíci
č.3065 2020-01-12 21:10:24 K prosbě: 4920
KatkaTo bude dobré, uvidíte :)
č.3063 2020-01-11 21:43:17 K prosbě: 4874
VilmaPořád věřím, že ten zoubek zachráním...jen platím a pak řeknou vytrhnout...vím, že někdy je to asi nutné, ale nechci o něj přijít :-[
č.3062 2020-01-10 17:52:33 K prosbě: 4910
33 Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit. Deuteronomium, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3061 2020-01-10 17:51:27 K prosbě: 4912
2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Žalmy, Kapitola 99Otevřít v Bibli »
č.3060 2020-01-10 17:50:10 K prosbě: 4913
č.3059 2020-01-10 11:28:27 K prosbě: 4792
HJá si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
č.3058 2020-01-10 08:55:20 K prosbě: 4792
KoblihaH: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
č.3057 2020-01-09 09:56:30 K prosbě: 4792
HMně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
č.3056 2020-01-09 09:29:38 K prosbě: 4792
KoblihaH: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
č.3055 2020-01-08 19:41:21 K prosbě: 0
č.3054 2020-01-08 16:53:16 K prosbě: 4792
HTo je dobrě.Já se stále modlím.
č.3053 2020-01-08 08:25:23 K prosbě: 4792
KoblihaMoc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
č.3052 2020-01-07 10:02:14 K prosbě: 4792
KoblihaDěkuji všem!
č.3051 2020-01-05 22:34:35 K prosbě: 4895
č.3050 2020-01-05 21:57:20 K prosbě: 4882
10 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Korintským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
č.3049 2020-01-05 21:43:48 K prosbě: 4896
27 Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Nehemjáš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3048 2020-01-03 12:25:03 K prosbě: 4880
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Žalmy, Kapitola 34Otevřít v Bibli »
č.3047 2020-01-03 12:23:19 K prosbě: 4883
10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Janovo, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
č.3046 2020-01-02 12:51:59 K prosbě: 4865
11 V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3045 2020-01-01 23:23:10 K prosbě: 4879
Annana tu meningitidu by mohl teoreticky zabírat ten březový cukr, ten ničí gramnegativní bakterie. Ony ty bakterie začnou ten březový cukr rozkládat, ale než to stačí udělat, tak odumřou.
č.3044 2020-01-01 17:00:34 K prosbě: 4870
14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv. Jeremjáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
č.3043 2019-12-31 11:36:47 K prosbě: 4873
MarcelaVzpomněla jsem si že synovy Marušky transplantovali kostní dřeň a ty ledviny vlastně selhávají. Já velmi vjerim ve vyslyseni Vašich modliteb za uzdraveni.Dekuji z celého srdce
č.3042 2019-12-27 22:59:04 K prosbě: 4866
14 Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Kazatel, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »      Nepřetržitý živý společný růženec »
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.4821 2019-12-01 15:01:09 Mama : Prosím o modlitby za Božie milosti pre H. Pbz.
:2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. Žalmy, Kapitola 148Otevřít v Bibli »

 
č.4820 2019-12-01 00:47:51 Mirka : Prosím za evu o uzdravenie z alkoholu. Za našu rod od oslobodenia z klatieb carov urieknutia. Prosí o dar odpustenia lásky uzdravenia boz požehnania.. Ochranu pocate ho bábätká. PBz
:15 Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! 2 Korintským, Kapitola 9Otevřít v Bibli »

 
č.4819 2019-11-30 17:36:02 Mama : Prosim o modlitby pre svoju dcéru za zdravie vedenie Duchom Svätým múdrosť pomoc ochranu Panny Márie. Bohu vďaka.
:7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum, Kapitola 1Otevřít v Bibli »

 
č.4818 2019-11-29 14:00:18 babička J. : Drazí, prosím vás o modlitbu za dary duševního, duchovního a tělesného uzdravení, za dary obrácení a víry pro děti a jejich rodiny, zvláště za Jitku a Martina, a za úspěšné ukončení studia pro vnučku Pavlínku.

 
č.4817 2019-11-28 19:40:44 Dcera : Z celeho srdca prosim o modlitby za zazrak uzdravenia mojej mamy Marie. Pane,zmiluj sa.

 
č.4816 2019-11-28 14:17:57 Mária : Z celého srdca prosím o modlitbu za udržanie si mojej práce ďakujem

 
č.4815 2019-11-28 11:23:03 Milka : Prosim o modlitby za zdravie a Bozie pozehnanie.

 
č.4814 2019-11-27 18:20:51 Veriaca : Prosím o modlitby za zbavenie sa závislosti , chuť silu vóĺu radosť do života. Bohu vďaka.

 
č.4813 2019-11-27 14:25:48 Iva : Z celého srdca prosím o modlitbu za zdravie mojej mamičky veľmi prosím a úprimne z celého srdca dakujem Pán Boh zaplať

 
č.4812 2019-11-27 06:24:16 Bohuznama : Prosim Vas o modlitby za spravnu cestu pre nasu rodinu. Za Pokoj,zdravie a lasku. Sme velmi utrapeni. Dakujem.

 
č.4811 2019-11-26 20:54:59 Ján : Požehnaný večer, prosím vás o modlitby za Aďku, priateľku môjho synovca.. včera bola u nej zistená posadnutosť.. vo štvrtok ide k o. Degrovi do Košíc, ale potrebujú modlitebnú podporu, pretože zlý duch sa dosť silne prejavuje, ďakujem
Z. :Spajame sa v modlitbe a poste za Vas umysel a oslobodenie priatelky Vasho synovca
Anna:Amen ! A otevřelo se mi tady toto : 24 Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Marek, Kapitola 10Otevřít v Bibli »

 
č.4810 2019-11-25 16:00:25 Iva : Prosím o modlitby za dceru, aby šťastně ukončila studium a přestala žít v hříchu. PBZ

 
č.4809 2019-11-24 19:25:19 Ivana : Prosím vás veľmi pekne o modlitbu za mna a manžela aby sme už mali rodinu aby nám bolo dopriate mat zdravé dieťa dakujem pán boh zaplať

 
č.4808 2019-11-23 15:03:40 Marcela : S duvjerou prosím za syna Jana nejí nepociťuje vůbec hlad hodně zhubnul stále hubne je zdravi ale není podpurny lek na chuť k jídlu. I já musím neustále syna necim motivovat aby trošku snědl a je to i tak malé množství že i tak hubne. SME v rozvazujici modlitbje a takto dlouho to ještě netrvalo.

 
č.4807 2019-11-23 13:37:03 Radomír : Prosím vás o modlitbu za mé uzdravení od současných bolestivých nemocí.Radek
:20 A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu. Matouš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »

 
č.4806 2019-11-23 13:08:14 Péťa : Prosím dobré lidi o upřímnou modlitbu za dobré zdraví mých rodičů,moje a mých blízkých a za dobré vztahy v pracovním kolektivu a nalezení dobré partnerky.Děkuji a modlím se za Vás.

 
č.4805 2019-11-23 08:55:25 Mária : Prosím o modlitby Božiu pomoc pri operácii srdca a pooperačnom stave pre môjho otca,za pokoj,jasnú myseľ,odovzdanosť.Bohu vďaka

 
č.4804 2019-11-21 15:03:55 Mama : Prosím o modlitby za zdravie , vedenie Duchom Svätým, pomoc pri štúdiu, ochranu Matky Božej na cestách . Bohu vďaka.

 
č.4803 2019-11-21 12:34:26 Milka : Prosim o modlitby za zdravie a Bozie pozehnanie.

 
č.4802 2019-11-20 23:58:31 Veronika : Prosím o modlitby, abych nepřišla o zaměstnání, dále za uzdravení mých těžce nemocných rodičů a za to, aby mi vyšel vztah s přítelem. Děkuji moc!!!

 
č.4801 2019-11-20 20:14:35 Iva : Prosim o modlitby za uzdravenie mojej chorej mamky Marie,ktilora je po tazkom infarkte,trpi cukrovkou a nespavoatou,chorobou zaludka a zlcnika. Aby ju Pan oslobodil a ochranil.

 
č.4800 2019-11-20 09:04:19 babička : prosím o modlitby k uzdravení psychiky a požehnání i ochranu všem v rodinách -chvála PJ

 
č.4799 2019-11-20 08:55:00 babička modlete se za nás : za modlitby Boží pomoc k uzdravení psychic.těžkostí a ochranu i požehnání v rodinách

 
č.4798 2019-11-18 22:34:58 Maria : Prosím o modlitby za manželov Mateja kde sa začína prejavovať zavislost na alk. a jeho manželku Mariu a ich dve deti
Maria:Ďakujem Vám drahi za vaše modlitby,Pán Vás zehnaj

 
č.4797 2019-11-18 21:54:01 Marta : Prosím o modlitby za nenarodené dieťatko a jeho mamu, hrozí predčasný pôrod v 6.mesiaci.Prosím o modlitbu aby bolo zdravé telesne i duševne, nech P.Mária drží nad nimi ochrannú ruku, Pane Bože zverujem ich Tebe, pomôž. ďakujem za modlitby.

 
č.4796 2019-11-18 20:37:39 Lydia : Prosim o modlitby za ochranu Panny Marie pred útokmi zlého Bohu vďaka.

 
č.4795 2019-11-18 19:57:52 Helenka : Prosím o modlitby za uzdravení mojí dcery ochranu před zlem které nám velmi škodí a které nám vzalo syna.Děkuji za modlitby.
Kobliha:Jakou má vaše dcera nemoc?
H:Co jí zjistili tak byla špatná funkce štítné žlázy.Léčili ji na Chlamidie.Je hrozně chudá tak jak byl syn.Jí ale váha šla dolu ted se to zastavilo.Není to vpořádku.
H:Děkuji všem za modlitby.
Kobliha:Chlamydie (a podobné neuroinfekce) lze léčit kombinovanými antibiotickými protokoly, zkoušela to dcera? Prošel jsem něčím podobným.
H:Léčili ji antibiotiky vždy když dcera byla u doktorky tak ji odvážela záchranka jenom třikrát jak se jí udělalo špatně.Ted nikam nechodí řekli jí že je to dobré.
Kobliha:Tak záleží, jak se cítí. Mnohdy lékaři léčí pouze laboratorní výsledky, nikoliv stav pacienta. Ať dcera zkusí navštívit skupiny na fcb týkající se léčby chlamydií, nebo web www.chlamydie.info a tam se doví víc. J si prosil něčím podobným.
H:Necítí se dobře a je třeba to vzít znovu.Unava ztěžuje si občas že se jí huře dýchá přesně to se dělo synovi.Tady je lepší pokud to jde zustat doma nechodit do nemocnice máme velmi špatné zkušenosti.
Kolbiha:Nemyslím nemocnici, ale specializované lékaře, např. http://www.mc-praha.cz/mcp/ (MUDr. Klubal). Sice je to za přímou úhradu, nicméně vrací zpět do života. Mě taky pomohli.
H:Dcera říkala že o něm ví že to ale musí sama.Pokud bude chtít budu ráda.Syna na kožním odbyli řekli mu že má svrab nevzali mu krev ani nic nedoléčili to bylo něco jiného.Naštval se a začal chodit k léčitelovi a to byla chyba.Léčil ho na parazity v těle.
Kobliha:Na léčitele pozor, to je prodloužená satanova ruka.Dost testů se dá udělat i na samoplátce a nespoléhat se na mnohdy neochotné lékaře.
H:Já vím kdo ublížil mému synovi a tohle musí být potrestáno on se ničím neprovinil jsem připravena tohle zlo zastavit modlím se.
Kobliha:A co se mu přesně stalo? Následky špatné léčby (neléčby)?
H:Oni nám říkali hned první den že má rakovinu že nemá cenu ho léčit já jsem trvala na tom že chci aby dostal šanci léčby.To nebyla rakovina i když tomu dcera nevěří já jsem něco slyšela ona mně říká že to není pravda já vím že je.Po tom co řekl měl odejít pryč dnes to vím.


 
č.4794 2019-11-18 09:05:01 Monika : Prosím o modlitbu za uzdravenie rodu a preťatie rodových záťaží a prekliatia môjho manžela. Dlhé roky žije v zajatí alkoholizmu a je to čím ďalej tým horšie. Ďakujem vám všetkým za vaše obety.

 
č.4793 2019-11-17 18:14:16 Marie : Prosím o modlitbu za uzdravení malého Nikolaska a duchovní posilu jeho rodině.Jsou mu 3 měsíce.Má nádor v obou očích.Děkuji

 
č.4792 2019-11-17 09:36:16 Kobliha :
Prosím o motlitbu - ochranu naší rodiny s 2 malými dětmi před zlým člověkem, psychopatem, který nás ničí (finančně, psychicky). Jde o posla satana, který na nás šel rafinovaně přes rodinu a stavbu domu. Všechno je špatně. Zpočátku jsem vše považoval za svou chybu ale až nyní vidím, že šlo o útok sa »»»
Z. :Ked som sa modlila za Vas a vasu situaciu, tak mi Pan dal slovo-Zalm 25(24). Pan vsetko moze obratit, vsetko trapenie, Jeho pomoc a cesty vedu k vitazstvu!
Kobliha:Děkuji za vaši motlitbu. Jak si vyprosit pomoc, doporučujete nějakou konkrétní motlitbu (na právníka bohužel nemám peníze).
Anna:Napište si (třeba do mobilu), o co konkrétně prosíte, a každý den se to modlete a podle potřeby tam připisujte další věci, a uvidíte, jak se to postupně řeší. Mělo by to být ale i za ostatní s podobnými problémy a nechávat řešení podle Boží vůle. A k tomu se modlit aspoň jeden desátek společně s někým, přes telefon třeba. A k tomu aspoň jednou za měsíc k zpovědi a dodržovat hlavně neděli !
Kobliha:Anna: Moc vám děkuji. Každý den se modlím růženec (když se vzbudím ve 3:00, resp. v 6.00, pak v práci během volných chvil částečně, večer před spaním. Pokud mi to situace dovolí, navštívím ráno, v polední přestávku i večer kostel a zde se taky modlím růženec). Navštívil jsem i horu Živčákovou/Turzovku (www.zivcakova.sk), kde jsem měl snad i zvláštní vidění Panny Marie. To mě strašně rozehřálo a nakoplo do života. Ale situace se moc nemění, pořád žijeme v těžkém kříži. Bohužel ale ke zpovědi nemůžu, nejsem pokřtěný. Za ostatní se modlím taky, hlavně za prosby na tomto webu.
Anna:cože... :-) to jsem v šoku :-) to děláte všechno úplně dobře, to klobouk dolu, že to při práci stíháte. Jinak ale tím, že nejste pokřtěný a nemůžete k zpovědi a k přijímání, tak nemáte tu základní ochranu před zlýma duchama. Mě se vždycky něco stalo, když jsem právě tohle zanedbávala. Nebo když jsem nebyla vdaná v kostele a nemohla jsem ke svátostem, tak to bylo úplně nejhorší peklo.
Kobliha:Anna: Ano, to vím. Bohužel příprava na křest dle slov místního faráře trvá 2 roky, takže to není jednoduché. Mě víra přitahovala již dříve, studium Bible, atp. a ochrana proti zlu není, proto pořád trpíme (nemohli jsme mít děti, konfliktní sousedé, časté vážné nemoci a nyní ten psychopat/stavba domu). Proto pod tímto křížem klekáme a už mnohdy nemůžeme..:(
Barbora:Modlete se Novému odevzdanosti od P. Dolinda Ruotola a uvidíte, že Vaše problémy se začnou postupně řešit. A pokud máte problém s nějakým psychopatickým člověkem, dám jednu radu. Modlete se za něho, třeba jeden desátek bolestného růžence denně. Ale především odpusťte mu v srdci všechno zlo, které Vám dělá a žehnejte mu. To je nejlepší ochrana před tím, aby Vám škodil. Mluvím z vlastní zkušenosti. A pokud máte takový vztah k víře, určitě tu přípravu na křest podstupte, vždyť co jsou to 2 roky?
Kobliha:Barbora: Děkuji za doporučení, podívám se na to. Řeknu vám, že odpouštět tomu člověku bude safra těžký oříšek (to je snad i nějaká speciální pastorace..). Jakou máte prosím zkušenost, podělíte se? Ano, na přípravu se již chystám, s farářem mám již sjedaný termín.
Barbora:Já vím, je to podle mě jedna z nejtěžších zkoušek, odpustit člověku, který Vám ubližuje, který Vás nenávidí a dělá všechno proti Vám. Nebudu rozepisovat celý svůj příběh, který ještě není zdaleka u konce, ale řeknu Vám, že jsem si s dotyčnou osobou prožila také svoje. Pomlouvala mě, křivě obviňovala z věcí, které jsem nikdy neudělala, dokonce mým jménem psala hrozné věci. Neustále ničila můj vztah s člověkem, kterého jsem milovala a chtěla si ho vzít. Musela jsem si kvůli ní zrušit svůj WhatsApp a nakonec i změnit telefonní číslo. Ale Bůh se vložil do té situace a stalo se něco, co mě přesvědčilo, že moje modlitby slyší a odpovídá na ně. Nedopustil jednu velmi zásadní věc, kterou ta dotyčná plánovala. Situace není ještě vyřešená, ale já už vím, že se nemusím bát a že vše dopadne dobře. Za tu dotyčnou se každý den modlím, třeba růženec nebo korunku k Božímu milosrdenství a snažím se odmítat všechny negativní myšlenky vůči ní. Je to těžké, ale časem to začnete cítit i ve svém srdci. Nená
Barbora:Nenávist stejně ublíží nakonec jen tomu, kdo nenávidí. Berte to tak, že ten psychopat, který Vám ztrpčuje život, je duchovně nemocný a potřebuje Vaši pomoc, tím, že se za něho každý den pomodlíte.
Barbora:Jinak bych Vám ještě doporučila růženec osvobození, modlete se ho za sebe, případně i za toho člověka, který Vám ubližuje https://modlitba.sk/?p=3788. A velmi spolehlivým orodovníkem ve všech záležitostech je sv. Josef, tak se k němu denně modlete. Zkuste třeba 30denní pobožnost Plášť svatého Josefa http://jdem.cz/ffj538.
Kobliha:Barbora: Moc vám děkuji za vaše slova, doporučení i vlastní zkušenosti, máte to taky těžké. Růženec i to ostatní zkusím, zatím cítím pomoc v tom, že mě panna Marie odradila od nadmíry antidepresiv a alkoholu. To nic neřeší.
Barbora:Nejlepší antidepresivum je právě růženec, právě dnes jsem se začala modlit už asi 6. pompejskou novénu a můžu říct, že právě ta mě vytáhla za poslední rok a půl z hrozných depresí, které mi ta moje nelehká životní situace způsobila. Cítím, že Bůh díky růženci proměňuje i mě samotnou, nejen lidi, za které se modlím. A uvidíte, když bude třeba, On zasáhne i naprosto neuvěřitelným způsobem, udělá nějakou konkrétní věc, která Vám pomůže, přesně to se mi stalo, tak neztrácejte víru, nikdy. Nakonec bych ještě poradila... všechny trápení a bolesti, které Vám ten člověk způsobuje, obětujte za něho a za jeho obrácení. Ovšem největší sílu má mše svatá...
H:Já jsem prožila něco hrozného jsem věřící modlím se ale dnes vím že jsem měla odejít zaplatila jsem velkou dan syn se tomu zlu postavil byl moc hodný a jepryč.Jestli je možné odejít nejlepší řešení.Prosit Boha aby ukázal cestu za vše děkovat.
Kobliha:H: Evidentně jste vytrpěla něco strašného... I mě se potvrdilo, že člověk musí naslouchat jemným božím náznakům, neignorovat je, jinak konce bývají zlé...:(
Kobliha:pokud by si rád někdo popovídal a vzájemně se modlitbou podrželi, jsem na sportway@seznam.cz
Kobliha:Moc Vám všem děkuji!
H:Děkuji za odpověd.I já bych potřebovala poradit.Syn než se mu to stalo tak mně říkal mami oni nás zabijí ale nezabijí oba dva naráz musíme si slíbit že ten co zustane tak toho co zabijí pomstí.Já se modlím a svěřuji do ruk vše Bohu dělám správně.Předtím jsem se starala 6 let o maminku na posteli každý den jsem dojížděla ke konci i o otce.Zemřeli mně dva sourozenci.Mužete odpovědět na prosbu Helenka.
Anna:to je strašné !!! Na to je těžká odpověď, jestli odejít nebo ne, já jsem byla připravená odejít, měla jsem nejnutnější věci zabalené a schované, abych je jen popadla. Ale nakonec na to nikdy nedošlo. A časem se to zlepšilo. Vždycky jsem se rozhodovala podle toho, co se mi otevřelo v Bibli, nebo podle nějakého vnuknutí, a vždycky to bylo, že mám zůstat. Ale u někoho jiného to může být naopak !!!! Vždyť I David v Bibli utekl, nebo i Panna Maria s Ježíškem a Josefem utekli do Egypta, a takových případů je víc. To je podle situace a podle vnitřního pocitu.
H:Já jsem dostala vnuknutí ale třeba u rodiču jsem myslela že to nezvládnu.Dcera byla tak nemocná že mně vůbec nepomohla od smrti maminky ležela rok v posteli já myslela že pujde ona.Je zajímavé že přesně to na co zemřel syn měl manžel před ním.Vím že sem ho neměla dávat do nemocnice.Mně se toho zdálo tolik že nebylo možné si to pamatovat.Vystudovali oba VS co se jim dělo 10 let bez práce ani jeden neměli partnera rodinu zvažuji jestli nemám s dcerou odejít je na tom špatně.Syn mně také říkal jak nepujde on pujdem mi.Mluvil o otci.Mně se zdál dříve sen a syn byl daleko měl dva chlapce chtěla jsem to udělat odejít s ním.On mně říkal proč pořád mlčím a neřeknu jak to tady mám on jel se mnou na hřbitov a tam to povídal ženskem a ty to donesli manželovi.Té jedné které to povídal tak její syn dostal mozkovou příhodu je na tom zle.Mužete zkusit co Vám vyjde v Bibli pro mě.Děkuji.Začala jsem se modlit Novénu ke Kristově krvi.
Stefan:taktiež sa modlím nech vás P. Maria celá Nebeská Rodina ochanuje a pomaha vám a neustále žehnájú
Kobliha:H: zkuste prosím založit své motlitební okno, ať se můžou lidé modlit konkrétně za vás (ať se nám to nemíchá). Jinak to vypadá, že máte rodové prokletí, na to existuje cesta, hodně o tom mluví Vojtěch Kodet (např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=_YMtNnpOc3g nebo zde: https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/prokleti-a-rodove-zateze Držím pěstí a modlím se za vás.
H:Děkuji.Já jsem viděla P.Marii když byli děti malé byla celá v modrém.Je možné že syna zachránila i takovým zpusobem věřím tomu a modlím se.
H:Modlitební okno mám nad Vámi Helenka.Celých šest let co jsem jezdila za rodiči každý den než jsem dojela pomodlila jsem se tři desátky pak jsem pokračovala s rodiči.Dceru něco zlého obrací proti mně.
Kobliha:Děkuji všem za modlitby.
Kobliha:Děkuji všem za modlitby - moc nám pomáhá vědomí, že lidé využijí svůj čas a modlitbu k pomoci druhým.
H:Modlete se Novénu ke Kristově krvi je na internetu.
Kobliha:H: ok, vyhledám. Už nevím co dřív, je toho tolik a účinnost nevím.. :(
H:Já se moc modlím a věřím jedině Buh nám muže pomoci.Věřím v brzký příchod Ježíše.
Kobliha:Děkuji všem!
Kobliha:Moc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
H:To je dobrě.Já se stále modlím.
Kobliha:H: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
H:Mně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
Kobliha:H: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
H:Já si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
H:Litanie k Panně Marii za osvobození Kodet
Kobliha:H: děkuji, podívám se na to :(

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2020 Patroni.cz, Abcsvatych.com