Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Tymián
Ružové sestry
Školské sestry
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
DOMINIKÁNKY
Modlitebník
Sestry Sv. Kříže
Moniales Lysolaje
Slovo medzi nami
Lomeček
KOINONIA
Sestry služobnice
Just Pray.uk
IN dívčí svět

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.

Nejnovější vzkazy :

č.3071 2020-01-19 16:03:36 K prosbě: 4950
7 A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, měl úspěch. Vzbouřil se i proti králi asyrskému a nesloužil mu. 2 Královská, Kapitola 18Otevřít v Bibli »
č.3070 2020-01-17 19:51:18 K prosbě: 4916
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Žalmy, Kapitola 103Otevřít v Bibli »
č.3069 2020-01-15 00:53:52 K prosbě: 4911
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3068 2020-01-14 09:09:39 K prosbě: 4792
KoblihaH: děkuji, podívám se na to :(
č.3067 2020-01-13 19:06:55 K prosbě: 4792
HLitanie k Panně Marii za osvobození Kodet
č.3066 2020-01-12 23:41:11 K prosbě: 4920
Annataky si myslím, že to dopadne dobře, na stomatochirurgii jsou profíci
č.3065 2020-01-12 21:10:24 K prosbě: 4920
KatkaTo bude dobré, uvidíte :)
č.3063 2020-01-11 21:43:17 K prosbě: 4874
VilmaPořád věřím, že ten zoubek zachráním...jen platím a pak řeknou vytrhnout...vím, že někdy je to asi nutné, ale nechci o něj přijít :-[
č.3062 2020-01-10 17:52:33 K prosbě: 4910
33 Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit. Deuteronomium, Kapitola 5Otevřít v Bibli »
č.3061 2020-01-10 17:51:27 K prosbě: 4912
2 Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Žalmy, Kapitola 99Otevřít v Bibli »
č.3060 2020-01-10 17:50:10 K prosbě: 4913
č.3059 2020-01-10 11:28:27 K prosbě: 4792
HJá si zapnu počítač živě Lurdy a pomodlím se celý ruženec.
č.3058 2020-01-10 08:55:20 K prosbě: 4792
KoblihaH: zajímavé, mě taky, většinou od 3.00 do 5.00, kdy už pak musím vstát
č.3057 2020-01-09 09:56:30 K prosbě: 4792
HMně něco volá abych se modlila v noci každý den v jinou dobu.
č.3056 2020-01-09 09:29:38 K prosbě: 4792
KoblihaH: Děkuji, já se také za vás modlím, neustále.
č.3055 2020-01-08 19:41:21 K prosbě: 0
č.3054 2020-01-08 16:53:16 K prosbě: 4792
HTo je dobrě.Já se stále modlím.
č.3053 2020-01-08 08:25:23 K prosbě: 4792
KoblihaMoc všem děkuji za modlitby. Ten nejvyšší včera asi zasáhl v jedné věci, dověděl jsem se docela pozitivní věc. Moc vám děkuji.
č.3052 2020-01-07 10:02:14 K prosbě: 4792
KoblihaDěkuji všem!
č.3051 2020-01-05 22:34:35 K prosbě: 4895
č.3050 2020-01-05 21:57:20 K prosbě: 4882
10 Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2 Korintským, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
č.3049 2020-01-05 21:43:48 K prosbě: 4896
27 Proto jsi je vydal do rukou jejich protivníků, aby je sužovali. Když však v dobách svého soužení úpěli k tobě, tys je z nebe vyslýchal a z nesmírného slitování jsi jim dával vysvoboditele, aby je vysvobozovali z rukou jejich protivníků. Nehemjáš, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3048 2020-01-03 12:25:03 K prosbě: 4880
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Žalmy, Kapitola 34Otevřít v Bibli »
č.3047 2020-01-03 12:23:19 K prosbě: 4883
10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Zjevení Janovo, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
č.3046 2020-01-02 12:51:59 K prosbě: 4865
11 V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
č.3045 2020-01-01 23:23:10 K prosbě: 4879
Annana tu meningitidu by mohl teoreticky zabírat ten březový cukr, ten ničí gramnegativní bakterie. Ony ty bakterie začnou ten březový cukr rozkládat, ale než to stačí udělat, tak odumřou.
č.3044 2020-01-01 17:00:34 K prosbě: 4870
14 Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv. Jeremjáš, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
č.3043 2019-12-31 11:36:47 K prosbě: 4873
MarcelaVzpomněla jsem si že synovy Marušky transplantovali kostní dřeň a ty ledviny vlastně selhávají. Já velmi vjerim ve vyslyseni Vašich modliteb za uzdraveni.Dekuji z celého srdce
č.3042 2019-12-27 22:59:04 K prosbě: 4866
14 Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh to učinil, aby lidé žili v bázni před ním. Kazatel, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
č.3041 2019-12-25 15:55:59 K prosbě: 4854
a krom toho tyrosin, abyste se dobře vyspala
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »      Nepřetržitý živý společný růženec »
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 13 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.1145 2014-12-03 19:06:06 rena : Prosím o modlitbu za mého těžce nemocného manžela 45 let,at se probere z koma.Děkuji všem
rena:velice děkuji za Vaše modlitby
rena:Manžel se probral,děkuji za vaše modlitby,děkuji pánu Bohu
rena:Prosím o modlitbu za mého manžla který se opět zdravotně zhoršil,děkuji všem
Anna:napište to ještě jednou tu prosbu a zkuste ještě do Lurd
rena:děkuji vám všem

 
č.1144 2014-12-03 14:08:33 Janča : Pane Ježíši, z celého srdce Tě prosím, abys mi konečně odejmul to hrozné utrpení, které mám ve svém srdci a které už trvá tak dlouho. Prosím Tě, vezmi ode mě tento kalich, už jej nedokážu pít, je příliš hořký. Pomoz mi prosím!!!!!!!

 
č.1143 2014-12-02 10:26:09 : prosim za modlitbu za ceru dekuji

 
č.1142 2014-12-01 21:03:35 Anna : Prosím o modlitbu za dcéru,ktorá sa úplne riadi pokynmi liečiteľky odvádzajúcej ju a jej deti od cirkvi a viery. Pán Boh zaplať za modlitby.

 
č.1141 2014-11-29 23:42:13 maminka : Prosím vrúcne o modlitby pre našu chorú ročnú dcérku Vanessku,za jej uzdravenie, veľmi prosím, nech Vás pán Boh požehná
maminka:veľmi ďakujem za Vaše modlitby, nech Vám to pán Boh oplati.

 
č.1140 2014-11-27 00:48:26 mariana : Prosím o modlitbu za zdravie a pokoj v mojej rodine.Za obrátenie a zbavenie sa od závislosti mojho syna,aby si našiel prácu a nech mu Pán ukáže tu správnu cestu,po ktorej má kráčat dalej.Bud vola tvoja Pane.

 
č.1139 2014-11-25 08:11:21 osamelá mamka : Vrúcne prosím o modlitbu za moje uzdravenie/artrosis/a hlavne aby som nemala nežiadúce účinky po liekoch a injekcii, aby sa doktor správne rozhodol. Boh Vás odmeň!

 
č.1138 2014-11-23 23:32:17 mamma : Prosím Vás vrúcne a naliehavo o modlitby za moju dcéru, ktorá je v putách zlého, za jej oslobodenie. Prosím - nechodí do školy, neučí sa, má vzťah so ženatým mužom, neváži si svoj vlastný život - nemá k nemu úctu...nedokáže si sama pomôcť....veľmi prosím o modlitby...

 
č.1137 2014-11-23 21:25:02 katka : Prosím o modlitbu za pomoc při studiu. Děkuji všem.

 
č.1136 2014-11-19 14:41:26 Lenka : Prosím o modblitbu za syna,aby dále souhlasil s pokračováním léčby,kterou odmítá,ale potřebuje a o milost osvícení duchem svatým.Všem,kteří se pomodlí a poprosí o vyslyšení, Pán Bůh zaplať a odplať.Děkuji.

 
č.1135 2014-11-15 19:14:36 Romana : Prosím o modlitbu za mého manžela,který se zcela oddal alkoholu a cigaretám.Život s ním je velmi těžký a smutný.Děkuji všem.
:Milá paní Romano moc Vám rozumím. Můj otec byl alkoholik a manžel též kouří a nedá si říct, aby přestal.A k tomu ke všemu nemá dobrou povahu, Je urážlivý a panovačný. To jen tak, abyste věděla, že nejste sama.

 
č.1134 2014-11-14 18:14:50 stevka : prosim za obratenie a uzdravenie syna Martina zo zavislosti alkoholu

 
č.1133 2014-11-13 10:59:18 majka : Prosím o sylnu vieru.a o mali domček,gde by sme mohly deťmi celi život bývať.lebo sme bez domova
:8 Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky."

 
č.1132 2014-11-13 09:37:22 monika : Prosim o modlitbu za uzdravenie nas manzelov zo sklerozy, za zdravie nasich deti a Boziu pomoc aby sme sa o ne dokazali postarat. Dakujem
:3 Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.

 
č.1131 2014-11-11 23:31:28 : Prosím vás o modlitbu za naději ve vztahu, nebo za dobré ukončení toho, děkuju moc.
:39 Řekl jim také podobenství: "Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?
:13 Vezměte i svého bratra a hned se navraťte k tomu muži
:32 Dovršte tedy činy svých otců!
: Řekl mi: "Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů ani svými posvát
:9 Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.
:27 Oběť svévolníků je ohavností, tím spíše, když se přináší s mrzkým záměrem.
:6 Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
:29 Najedli se víc než do sytosti, dopřál jim to, čeho byli chtiví.

 
č.1130 2014-11-11 22:18:15 Marta : Prosím o modlitby za Božie požehnanie mojej rodiny,ktorá má teraz tak veľa problemov.Pan Boh zaplat vsetkym za kazdu modlitbičku.

 
č.1129 2014-11-11 21:30:32 ZUZANA : Prosím Vás o modlitbu,za uzdravení naší dcery.
:
:Moc Vám děkuji za modlitby.
:Moc Vám děkuji za modlitby.
:Vaše modlitby mi nám vždy moc pomůžou.Děkuji PANE ŽEHNEJ VŠEM KDO SE ZA NÁS MODLI

 
č.1127 2014-11-10 22:33:19 : Prosím za mého bratra, aby mu dal Bůh dar víry a aby se obrátil. Amen

 
č.1126 2014-11-10 22:16:42 Boží bojovník : Moc prosím o modlitbu, aby Bůh dodal odvahu mé duši a abych vyznal všechny mé hříchy u svaté zpovědi. Díky, pěkný den!

 
č.1122 2014-11-09 22:33:27 Ludmila : Prosím modlitbu za obrátenie dcéry. Žije ľahkým, nezodpovedným životom, podstúpila už aj interrupciu, každú komunikáciu berie ako útok a kritiku...Už nevládzem ani nenachádzam riešenie. Ďakujem

 
č.1121 2014-11-09 11:46:07 : Prosím o modlitby, abych poznal pravdu o smyslu tohoto života. Mám některé otázky, na které neznám odpověď a velmi se kvůli tomu trápím. Děkuji!

 
č.1120 2014-11-08 17:43:52 Lucie : Prosím tě, svatá Lucie, pomož mi při dokončení diplomové práce, dovol, aby se mé vedoucí líbila, slibuji, že nabité znalosti budu užívat ke všeobecnému dobru.

 
č.1119 2014-11-07 05:07:24 Jana : Poprosím Vás o modlitby za duševné zdravie pre seba. Dlhé roky sa neviem vyrovnať s jedným problémom. Poproste v mojom mene Pána, aby mi dal silu žiť plnohodnotný život, nájsť krásu života a vnútorný pokoj. PBZ

 
č.1118 2014-11-03 19:13:44 Péťa : Prosím dobré lidi o upřímnou modlitbu za zdraví mých rodičů a blízkých a i za zdraví moje.A o modlitbu za to,abych nalezl lepší práci než mám teď,protože pracuju v kolektivu špatných a falešných lidí ale práci potřebuju a nemůžu si dovolit jen tak skončit.Děkuji všem a přeji slunce v duši:_)
:Protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Hospodinem, když jsi uslyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, že tu bude spoušť a zlořečení, protože jsi roztrhl své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův.

 
č.1117 2014-10-28 05:18:25 Jana :
Moc prosím o modlitby za to, abych udělala před vánocemi zkoušku z jazyka a mohla být připuštěna ke státnicím. Loni jsem ji neudělala a tak jsem musela o rok studium prodlužovat. Chodím do práce a studuju a jsem z toho už unavená a otrávená, navíc už se ten stres z toho začíná odrážet na mém zdravo »»»
Jana:Moc vám děkuji za modlitby. Zkouška je sice stále ještě přede mnou, ale nějakým způsobem se upokojila moje mysl. Bůh vám všem žehnej+
Jana:Z celého srdce děkuji za modlitby. Zkouška dopadla dobře :-). Bůh vám žehnej!

 
č.1116 2014-10-26 19:11:34 Marcela : Prosím o modlitbu za kamaráda, který je ve velkých pokušeních k těžkému hříchu, aby se odhodlal žít podle Boží vůle, a za odolnost proti všem závislostem. Taky za to, aby pocítil účinky svaté zpovědi a svatého přijímání. Za Boží vedení a ochranu. Děkuji, také se za vás modlím.
:Toto praví Panovník Hospodin: Nepřítel o vás říká: »Dobře vám tak! I věčná návrší se stanou naším vlastnictvím.« Ezechiel, Kapitola 36
: 19 Když vytrváte, získáte své životy.
:
:"Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
:11 On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
:3 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
:34 Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Chodil po cestě Jarobeámově, v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele.
:16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

 
č.1115 2014-10-24 13:19:56 Jan : Prosim o osvobozeni z moci zleho ducha meho bratra, moji manzelky, deti a manzelciny rodiny. Prosim o zachranu naseho manzelstvi.

 
č.1114 2014-10-24 13:19:56 Jan : Prosim o osvobozeni z moci zleho ducha meho bratra, moji manzelky, deti a manzelciny rodiny. Prosim o zachranu naseho manzelstvi.

 
č.1113 2014-10-23 21:16:11 Milan : Prosím za uzdravení vztahu.

 
č.1112 2014-10-23 15:12:02 Alena : za ochranu Panny Marie pri operaci dekuji

 
Prosbu lze nyní přidávat jednou za měsíc. Při najetí na prosbu se ukáže číslo prosby a IP adresa. Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2020 Patroni.cz, Abcsvatych.com