Pompejská novéna
(jak se ji modlit, svědectví)

Modlitby na úmysly
Prosba do kláštera Sv. Charbela (odkaz "Make your prayer")
Congregatio Jesu
Pražské Jezulátko
Farnost sv. Terezičky
Granosalis
Na Svaté Hoře
V Lurdech
Modlitební podpora on-line
Dominikánky
Paulínky
Redemptoristky
Ružové sestry
Školské sestry
Milosrdní bratři
Modlitebník
Moniales Lysolaje
Lomeček
Koinonia
Sestry služobnice
IN dívčí svět
Maminky z Farnosti Čakovice

Odkazy aktualizovány 14.8.2016, pokud by byl některý odkaz nefunkční nebo víte o nějaké další podobné stránce, prosím vás o zprávu na email anna007@seznam.cz

Úmysly do růžence na radiu Proglas se můžou poslat na e-mail radio@proglas.cz nebo zavolat na telefon 543 217 241 a 603 170 692.
 « »

    Prosby o modlitbu            


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.       Nepřetržitá modlitba a půst »   Výpis   
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. ♥ Letos je to už 17 let, co se tady za sebe modlíme :-) ♥
Vaše jméno :
    Text vaší prosby :
    

    
ProsbaVzkazyPočet modlitebPomodlil jsem se za to
č.3352 IP: ...243.67 2018-02-04 20:13:02 Soňa : Môj Pane,prosim ta o modlitbu pre moju 81r babku,ktora ma zdravotné problémy aj s vysokým tlakom,prosim neber mi ju ešte k sebe,moc ta o to prosím pane. Ochraňuj ju a daj jej silu na každý deň. Pane uzdrav aj ma,dotkni sa nas a vyliec nás. Matka ustavicnej pomoci neopustaj nas. Ďakujem.
:+

 
č.3351 IP: ...19.194 2018-02-03 14:21:24 mama : Prosím o modlitby za obrácení syna ,chování a jednání manžela a klid v rodině. Děkuji
:13 Tamti se bouří proti světlu, neznají se k Božím cestám, nesetrvávají na jeho stezkách. Jób, Kapitola 24Otevřít v Bibli »

 
č.3350 IP: ...183.84 2018-02-02 09:33:28 Zuzana :
Drahí moji, prosím vás o modlitby za mňa, J, BM za našich rodičov a súrodencov, aby sme plnili Božiu vôľu a nasledovali Krista. za moje vnútorné uzdravenie a oslobodenie, čisté srdce a žitie božích plánov. Ježišu, odovzdávam ti nás, pomôž nám prosím. Panna Mária, oroduj za nás. Všetko na božiu chvá »»»

 
č.3349 IP: ...36.209 2018-02-01 21:31:26 vilemína : Pane Ježíši Kriste prosím Tě o rozhovor, nevím jak dál, děkuji Ti že mě povedeš
vilemína:Děkuji všem kteří mi přejí rozhovor s Ježíšem, věřím že mi odpoví.
vilemína:Děkuji...a přeji všem kdo hledají to nejlepší řešení a porozumění.
Anna:Díky, a ono se mi už několikrát stalo, že mi nějakým způsobem Pán Bůh asi odpověděl, ale bylo to něco jiného, než jsem chtěla slyšet, to porozumění je důležité, na to asi musím mít člověk otevřený ten vnitřní zrak.

 
č.3348 IP: ...82.187 2018-02-01 07:49:20 milujúca : Prosím o modlitby za môjho manžela, ovláda ho démon žiadostivosti a veľmi to poznačuje aj naše manželstvo. Prosím o jeho uzdravenie a záchranu môjho manželstva. Pán Boh zaplať!
lit:Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. Genesis, Kapitola 19Otevřít v Bibli »

 
č.3347 IP: ...41.153 2018-01-31 19:29:08 Anna : Veľmi pekne prosím o modlitby za moju dcéru Bianku, za jej obrátenie.Dakujem. Nech Vám to Pán Boh oplatí

 
č.3346 IP: ...50.114 2018-01-31 14:24:23 Marie : Moc prosím o modlitbu za zvládnutí zkoušky na vysoké škole, je velmi težká a jedná se už o druhý pokus. Moc děkuji.
: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům, Kapitola 8Otevřít v Bibli »
Marie:Zkoušku delám v pátek 9.2, všem moc děkuji za modlitby.
katka:Můžu se zeptat, jen ze zvědavosti, o jaký předmět jde? :) mám čerstvě v paměti, jaké to je se učit už na několikátý pokus a myslím si, že to jen tak nezapomenu....
Marie:Jedná se o správni právo..
katka:Aha,tak práva jsem nestudovala... to musí být dost těžké.

 
č.3345 IP: ...06.105 2018-01-31 06:21:32 Miro : Za stastivu cestu a pobyt v Kanade

 
č.3344 IP: ...234.81 2018-01-30 22:12:49 Martin : Prosim vas o modlitby za uzdravenie srdca a emocii. Castokrat si pripadam ako stroj, ktory nic neciti. Iba chlad. Prosim vas velmi o modlitby za najdenie svojho srdca.
Anna:Zkuste se postit 3 dny bez pečiva a nekoukat na televizi, nebo to, co vás svazuje si odepřít. To teda zabírá mně.

 
č.3343 IP: ...16.203 2018-01-30 21:09:59 katka : Prosím za dar víry pro rodinu, na které mi záleží. Moc děkuji za každou přímluvu.
:Záležitost, která bude pro vás obtížná, předložte mně a já ji vyslechnu." Deuteronomium, Kapitola 1Otevřít v Bibli »
:9 jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.´ 2 Korintským, Kapitola 9Otevřít v Bibli »
Anna:Katko, kéž ti Pán Bůh všechno stonásobně požehná, za to co děláš
katka:Paní Anno, já jsem od nich mnoho dostala, i za ten krátký čas, který jsem s nimi strávila. Proto to chci aspoň trochu vrátit... a myslím si, že právě ta víra je to, co tam tak strašně chybí. Myslím, že tam něco je, ale ta pravá víra ne
:4 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." Zjevení Janovo, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
:6 Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou bohatýrskou sílu. Jeremjáš, Kapitola 10Otevřít v Bibli »
:7 a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, Titovi, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
:21 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná, Žalmy, Kapitola 107Otevřít v Bibli »
:7 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Žalmy, Kapitola 118Otevřít v Bibli »
: Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1 Timoteovi, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
: Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, Deuteronomium, Kapitola 26Otevřít v Bibli »
: A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Marek, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
: Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Izajáš, Kapitola 61Otevřít v Bibli »
: Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné! Žalmy, Kapitola 118Otevřít v Bibli »
:6 zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Jób, Kapitola 11Otevřít v Bibli »
: A mnoho lidí tam v Ježíše uvěřilo.
:5 Říkávali: »Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky. Jeremjáš, Kapitola 25Otevřít v Bibli »
:3 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. 2 Timoteovi, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
:20 Nato jsem jim odpověděl a řekl: "Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl ani právo ani památku v Jeruzalémě." Nehemjáš, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Jakubův, Kapitola 4Otevřít v Bibli »
:6 Proto řekni izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model, odvraťte svou tvář od všech svých ohavností! Ezechiel, Kapitola 14Otevřít v Bibli »
:10 Jeho kýcháním se rozžehává světlo, jeho oči jsou jak řasy jitřenky, Jób, Kapitola 41Otevřít v Bibli »
:9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví, Kapitola 16Otevřít v Bibli »
:6 Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2 Tesalonickým, Kapitola 3Otevřít v Bibli »
:9 Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Petrův, Kapitola 2Otevřít v Bibli »
:22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, Římanům, Kapitola 11Otevřít v Bibli »
:19 Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů. Skutky apoštolské, Kapitola 20Otevřít v Bibli »
:I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník."
:25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Jan, Kapitola 17Otevřít v Bibli »
:Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
:Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.
:10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Žalmy, Kapitola 97Otevřít v Bibli »

 
č.3342 IP: ...39.227 2018-01-30 08:06:34 Nela : Prosím drahi bratia a sestry o modlitbu pre chlapcov, ktorí sikanuju mojho syna, už si nevieme dať rady s týmto problémom.Ďakujem pekne a Pán Boh vam zaplať.
katka:Paní Nelo, vzpomínám si, že jste tu psala a že jste se modlila Pompejskou novénu, jste to vy, nepletu se, že? U mě se dost věcí vyřešilo, některé zatím na vyřešení čekají a o některých zatím nevím, jak se vyvíjí. Jsem ale s modlitbou opravdu dost klidná
katka:a tento klid moc přeju i Vám a Vašemu synovi. Kéž by se klid v duších projevil i u lidí, kteří Vašemu synovi ubližují. Něco podobného jsem viděla i zažila sama na sobě na základce. Bylo to kruté období, ale nebýt i těchto lidí, zřejmě bych nikdy
katka:nenarazila ani na tyto stránky. Jsou situace, které nás posouvají určitým směrem, kudy máme jít a kde je naše místo v životě. Tehdy by mě něco takového vůbec nenapadlo.... trápily mě velké bolesti hlavy, které trvaly celé měsíce, ve dne i v noci.
katka:Příčina byla hlavně v šikaně a ve špatných podmínkách ve škole - závist a tak trošku nenávist mezi spolužáky... to je na dlouhé povídání. Byli jsme elita školy co se týče studia, ale nikdy jsme si nerozuměli jako kamarádi. Opravdu jsem to těžko nesla.
katka:Jenže Bůh dělá zázraky i prostřednictvím těchto lidí a těchto situací, i když to tak ani náhodou nevypadá. Bude to 15 let a z odstupem času vidím smysl těchto věcí. Přeju Vám jen dobré a ať se vše v radost obrátí! Pompejská novéna dodá klid a jistotu :)
Nela:Dakujem Katka za povzbudive slova, ano ja som pisala pred casm. Nieco sa aj zlepsilo, ale prihodom noveho ziaka do triedy sa ynova zacali problemy a nepomahaju ani dlohosiahle debaty s triednym ucitelom.K zlepsiemu prichadza tak na 3 dni.
Nela:A znova zacina sikana a dost kruta s plz urazkami na rodinu atd. moj syn je v 8 triede a uz sa to neda vydrzat. Neviem co si pocat. Pytam sa Pana Boha co tym vsetkym sleduje urcite to je na nieco aj dobre, len to neviem momentalne pochopit, pretoze mi
Nela:krvaca srdce od bolesti.Kde sa v detoch berie tolko krutosti.Vysmech zaziva uz 3 rok. On je totiz taky vhodny model na sikanu a preto trpi, pretoze sa nevie poridne branit.Asi som ho nevychovala dobre do tohto sveta.
Nela:a co je najhorsie, ze ja si myslim, ze ma asi Pan Boh nepocuje, nepocuje moj plac a prosby.
katka:Paní Nelo, šikanu jsem já zažila přesně v 8 třídě. Měla jsem tehdy oporu v jedné učitelce, ta mi dost psychicky pomohla a jsem s ní v kontaktu dodnes. Možná je Váš syn terčem šikany protože je nevinný - proto se neumí bránit. Já jsem byla taky dlouho
katka:nevinná - tím myslím, že jsem nechápala proč jsou lidi krutí a vymýšlí si samé lži - šikana se týkala pomluv,dodnes jsem se ale nedozvěděla, co přesně se o mě říkalo (možná je to i dobře).
katka:Byly to věci, kterých bych prý já nebyla schopná (to mi řekla jedna spolužačka, ale nic víc k tomu neřekla), proto se se mnou hodně lidí ve škole nebavilo. Proč ale byly tyto lži, nevím.... možná závist, že jsem měla všechno (v rámci možností) -
katka:materiální zabezpečení - cestování, knížky do školy navíc - ty, které jsem sama chtěla a sama si koupila, pěkné oblečení - bohužel ne všichni na to mají peníze a já jsem od rodičů měla, třeba to byla závist... ale s odstupem času jsem ráda, protože mě
katka:posunulo tím směrem, kde jsem teď. Jsem za to opravdu moc vděčná, ale tehdy to pro mě bylo opravdu strašné, připadala jsem si na všechno hrozně sama :( naštěstí se tyto problémy neodrazily na mém prospěchu ve škole, mohla jsem si vybrat střední podle
katka:uvážení a zvolila jsem dobře. Teď na VŠ jsem se potkala s dalšími lidmi, kteří mě inspirovali (v tom dobrém smyslu) a já můžu jít zase dál, kdo ví, kam :) měla jsem i negativní zkušenosti, ale ty se ani zdaleka nepodobaly těm na základce.
Nela:Katka, dakujem za reakciu. U mojho syna sa Bohuzial tento problem odraza na psychike a nie je mi to uz jedno.Velmi dlho to trva. Moja mozaika sa mi sklada. Najprv sme si mysleli, ze v nom je chyba, ale postupom casu sa dozvedame, pravy opak. Zrejme
Nela:je to typ, ktory pritahuje vytrznikov, mame to potvrdene aj od triedneho, ktory na nom nevidi chybu, pretoze je slusný, dobre sa uci a toto asi nie su sposoby do tohto sveta :(
Nela:Inak Pompejska novena velmi pomaha, je to krasne a zaroven velmi narocne, ale ide to:)
Anna:A modlíte se ji sama nebo s ním ? S dcerou jsme obě měly takové neřešitelné problémy podobného rázu, i když v jiném prostředí a nyní se to uklidnilo, až když se denně modlíme celý růženec spolu přes telefon.
Anna:Ale jak jednou zapomeneme nebo to nestihneme, tak už je zase zle a trvá třeba 3 dny, než se to uklidní. S kamarádkou, která není zvyklá se ten růženec modlit, stačí dokonce jen dva desátky, ale u nás to nestačilo. Sama jsem se modlila předtím i tu novénu,
Anna:i další modlitby, někdy i víc těch růženců denně, sice to pomohlo, ale jen tak napůl. Ale krom toho u té kamarádky mám tu zkušenost, že měla takový strach, že si ty hrozivé situace vlastně přehrávala v hlavě a tím je jakoby vyvolávala.
Anna:Ale mimo to moc pomáhá jít často k zpovědi, třeba dvakrát za měsíc a udělat si první soboty. Váš syn si má asi něco dobrého tímhle "zasloužit", ono to má velký smysl. nevím, jestli by mu pomohlo přejít jinam, protože mě se tohle dělo v osmičce taky,
:přešla jsem na jinou školu a tam se to opakovalo
Nela:Anna, hovorite mi z mysle, my uz sme presli na inu skolu a tam sa to opakuje, preto ja uz neviem v com to je.Som zufala. Ak by som Va mala odpovedat na otaze ci modlime spolu, tak nie, s pubertakom je to tazke, ale na pravidelne spobvede sa snazime chodit
katka:Je těžké, řekla bych, že až nepředstavitelné, ale smysl to určitě má. Podívejte se, Vás syn je v 8. třídě, to brzo bude končit a půjde na jinou školu, kde začne od začátku. Půjde i mezi jiné lidi, protože na základku chodí všichni, ale na střední školu ne
katka:Až se dostane mezi tzv. svoje lidi, kteří budou studovat stejné zaměření, třeba nastane změna a bude si se svými spolužáky rozumět. Na střední škole si i každý hledí víc svého - nezajímá se tolik o ostatní, protože má sám dost svých vlastních problémů.
katka:Sama jsem to tak přesně měla. Já věřím, že Vašemu synovi se bude dařit a bude se mít dobře. Má zastání aspoň v některém z učitelů? Má ho někdo z učitelů rád? :) Bohužel i toto bývá často předmětem problémů mezi spolužáky, když je jeden student oblíbený
katka:a učitelé to dávají najevo. Nejednou se mi stalo, že mě učitelka dala za příklad druhým (když už nevěděla jak donutit někoho se něco naučit). A problém byl na světě. Chtěla jsem se zeptat, má Váš syn aspoň jednoho kamaráda ve třídě nebo ve škole?
Anna:Když to takhle čtu, tak máme něco všichni společného, jestli on nemá taky úkol se modlit za ostatní ? Ale určitě na té další škole to bude lepší
Nela:Katka:ano ucitelia vedia o sikane, ale jedna ucitelka ide proti nemu napr.ked ho cez hodinu urazaju tak ona sa smeje, ak sa on brani tak mu povie co si to dovoluje! Neuveritelne!! Ucitel matematiky ho chvali pred triedou, mozno je to problem.Kamarata ma .
Nela:Katka:ano ucitelia vedia o sikane, ale jedna ucitelka ide proti nemu napr.ked ho cez hodinu urazaju tak ona sa smeje, ak sa on brani tak mu povie co si to dovoluje! Neuveritelne!! Ucitel matematiky ho chvali pred triedou, mozno je to problem.Kamarata ma .
Nela:Katka:ano ucitelia vedia o sikane, ale jedna ucitelka ide proti nemu napr.ked ho cez hodinu urazaju tak ona sa smeje, ak sa on brani tak mu povie co si to dovoluje! Neuveritelne!! Ucitel matematiky ho chvali pred triedou, mozno je to problem.Kamarata ma .
Nela:a je to veľmi dobry chlapec.Dost sa modlim za zlepsenie, no velky pokrok nevidim.Ale Pan Boh vie co robi, urcite to niekam vedie.Dokonca sa chodime modlit aj do Polska sestre Faustine a naozaj dostavame velke milosti.
katka:Mohla bych Vás poprosit, jestli pojedete někdy opět do Polska k sestře Faustyně, můžete tam poprosit o dar víry pro rodinu, za kterou se modlím? Několikrát jsem psala prosbu o modlitbu sem a ještě píšu i k Pražskému Jezulátku. Děkuju! :)
Nela:Katka, samozrejme.Planujeme ist niekedy v marci do Polska.
katka:Mockrát Vám děkuji! :)
katka:Toto mi při dnešní modlitbě tady vyskočilo: 1 Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných! Žalmy, Kapitola 149Otevřít v Bibli »
katka:Paní Nelo, můžu se zeptat, zda došlo k nějakým změnám u Vašeho syna?
Nela:Katka, nedoslo Bohuzial k zlepseniu, ale ku zhorseniu, zufam, neviem ako dalej.V piatok ma stretnutie v skole.V nedelu ideme do Krakowa a ako som vam slubila odovzdam sv.Faustine rodinu za, ktoru sa modlite.
katka:Paní Nelo, já jsem taky zatím neviděla nějaké větší zlepšení mé situace, ale děje se tak postupně. Pak naráz, až nedoufám, že by se něco zlepšit mohlo, to naráz příjde. Jak jsem psala výše, všechno má svůj čas a svůj smysl, ale zatím ho nevidíme. Proto je vše tak těžké... s odstupem času ale vše dává smysl a často i pěkně do sebe zapadá, jako nějaká mozaika. Děkuji za Vaši přímluvu :) vážím si toho, jelikož se nemám jak do Krakowa dostat. Nikdy jsem tam nebyla.
Nela:Katka, strasne zle sa mi to chape, pretoze vsetky krive obvinenia nesu so sebou svoje nasledky.Trva to 3 roky a bojim sa,ze uz aj ja z toho ochoriem.Co je najhoršie prestavam doverovat modlitbe.Dlho cakam kedy pride k zlepšeniu.
katka:To se mi taky stalo...ale z problémů se dá dostat, já věřím, že jednou budete šťastní oba a že Váš syn najde svoje místo v životě, určitě to má nějaký smysl. Už si to úplně nepamatuju, ale sama jsem se tehdy asi moc nemodlila, určitě ne žádné modlitby, ani růženec. To byla velká škoda. Co je ale velmi zajímavé, je to, že jsem tušila ochranu Panny Marie... doteď nechápu proč, ale vzpomínám si na to dost dobře, u nás v kostele je socha, pod kterou jsme sedávaly už jako děti...
Nela:Ja sa bojim, ze nas Pan Boh nepocuje, tazko sa mi chape, ze vsetko ma svoj zmysel.Keby aspon nejake zlepsenie prislo, bolo by fajn, ale nechcem sa ruhat.Je mi ho velmi luto, tento cely stav je traumatizujuci.V každom prípade dakujem, ze na nas myslite aj ja budem na vas.Ak by som mala na vas kontakt- co sa neda, pretoze toto je verejna stranka, poslala by som va foto z Polska od Faustinky.Ja tam idem uz po stvrtykrat.
katka:Moc děkuji! Víte smysl už asi trochu vidět je... to, že jdete k sestře Faustyně prosit i za mě a za rodinu, za kterou se modlím... protože já nemám jiný způsob jak tam předložit svou prosbu. :) kdybyste neměli tento problém, asi byste tu nenapsala atd. stejně tak jako zakladatelka této stránky, která si myslela, že na tyto stránky nikdo nepůjde, přitom za ty roky tu už byly snad tisíce lidí..
katka:A Milosrdenství Boží potřebujeme všichni, celý svět... vždyť každý den se modlíme za jinou skupinu lidí, jak to Bůh zjevil sestře Faustyně. A my nejsme nic jiného, než hříšníci... opravdu to tak je, teď to nepovažuji za žádné hanlivé označení. Proto, prosba předložená přímo na místě, odkud pocházela, určitě bude mít vliv na to, co se děje u vás i u mě a na celém světě. Je to ta jiskra z Polska, o které mluvil i sv. Jan Pavel II.
katka:I já jsem se mockrát modlila Korunku k Božímu Milosrdenství. Četla jsem o ní na internetu. Svátek Božího Milosrdenství první neděli po velikonocích vždy slavím, už několik let, když jsem si uvědomila, o jak velký svátek vlastně jde. Proto předložení i mé prosby prostřednictvím Vás je pro mě velký dar.
Nela :Dakujem pekne Katka, este sa ozvem.Pozehnany vecer prajem
NELA:Dobry den Katka, prave cestujeme z Krakowa kde som odovzdala do ruk sv.Faustyny rodinu za, ktoru sa modlite.
katka:Dobrý den paní Nelo, jsem Vám moc vděčná. Myslela jsem na Vás, jak to tam asi vypadá a jak cestujete :)
Nela:Tak sme sa spojili v myslienkach Katka, myslela som na Vas.Boli sme pri relikvii sv.Faustyny v kaplnke a o 12.00 na sv.omsi, bolo to krasne.
katka:Paní Nelo, mockrát Vám děkuji!!! Už za měsíc je neděle Božího milosrdenství, snad se mi podaří být na jednom poutním místě v ČR. Pokud ano, budu prosit tentokrát já za Vás.
Nela:Dakujem pekne, Boh Vas zehnaj:)
katka:Zdravím Vás, paní Nelo :) podařilo se mi být na poutním místě v ČR, konkrétně se jedná o Velehrad na jižní Moravě, vzpomněla jsem si na Vás :)
Nela:Katuška, neviem vyjadrit slovami ako Vám ďakujem.Zaradila som si Vás medzi osôbky, za ktoré sa modlím pri rôznych príležitostiach. Pán Boh Vám zaplať. Zároveň sa chcem poďakovať zakladateľke tejto krásnej stránky, ktorá spája ľudí neuveriteľným spôsobom.Ďakujem ešte raz.
katka:Paní Nelo, to já děkuji Vám :) jsem moc vděčná za tyto stránky, mockrát jsem sem psala prosby o modlitby a vždy se stalo to, co bylo v danou situaci nejlepší. Dostalo se mi úlevy, když sem můžu svoje prosby napsat a i za jiné se modlit. Věřím, že tyto stránky poskytují útěchu i jiným, kteří ať už prosí, nebo děkují za obdržené dary.
katka:Paní Nelo, jak se máte?
Nela:Katuška, nic moc, skoro nic sa nezmenilo:(
katka:Paní Nelo, u mě se taky nic moc neděje, snažím se najít práci, ale zatím nic. Jsem z toho nešťastná, ale život jde dál. Já si myslím, že je před dveřmi něco velkého... vždycky to tak bylo, když se mi dřív nedařilo, tak to bude i u Vás :) a nepřestávat věřit je důležité. Velikonoce jsou před námi :) a pak neděle Božího milosrdenství :)
Nela:Katka, dakujem za povzbudenie, aj ja Vam posielam vela sil. Viem, Je to tazke, dnes si najst dobru pracu.Vdaka Bohu v tomto sa mi dari, mam zase iny problem ako som uz spominala, ak by som mohla vymenit pracu za synovu spokojnost ihned by som menila.Želám vam požehnane Veľkonočné sviatky Katka:)
katka:Paní Nelo, mockrát děkuji. Svátky jsem prožila, dneska jsem se za Vás přimluvila, jak jsem slíbila :) odevzdala jsem Vás i Vašeho syna Božímu milosrdenství. V kostele, ve kterém jsem dnes byla, to bylo opravdu vidět, že dnešní den je výjimečný... bylo tam daleko víc lidí než je běžné, více lidí se vydalo na poutní místo oslavit tak nádherný svátek. Věřím, že vše se v radost obrátí :) i když to teď ani zdaleka nevypadá. Vyprošuji Boží milosrdenství všem lidem, se kterými se potkávám. Nepřestávám ani děkovat, protože je pořád za co :) člověk hromadu krásných věcí nepostřehne v denním shonu....
Nela:Katka, stratila som úplne slová ako by som sa Vám mohla poďakovať. Navždy ostávate s mojom srdci, ste Boží človiečik :-). Budem pamätať aj ja na Vás v mojich modlitbách. Pán Boh Vás žehnaj......Budem Vás postupne informovať ako ide život ďalej.
Nela:Katka, všetko je velmi zle a uz zufam, dnes bol zbity chlapcami.
katka:Paní Nelo, to je mi moc líto....u mě nastala změna k lepšímu, našla jsem práci a doufám, že v ní budu spokojená, zatím to vypadá dobře. Byla jsem už zoufalá, protože se mi nikdo ani z inzerátů neozýval. Modlíte se dále Pompejskou novénu? já jsem jednu ukončila a v další zase pokračuju. I sv. Rita pomáhá a pomáhá opravdu rychle :) tady je odkaz na novénu a další modlitby: http://stillerrita.wixsite.com/saint-rita-of-cascia/novena-c2hc, našla jsem ji na internetu a vlastně jsem ani takovou světici neznala :) je to zvláštní...v novéně k Božímu milosrdenství pokračuju i po velikonocích. Tak nějak cítím, že je třeba se ji teď modlit. Nedávno zemřela babička a zrovna v ten den jsem se modlila za duše v očistci, to je opravdu hodně zvláštní, že to zrovna tak vyšlo.
katka:Paní Nelo, našla jsem tento článek http://modlitba.sk/?p=11697. zvlášť za povšimnutí stojí poslední bod: „Modlite sa, dúfajte, nebojte sa. Obavy sú zbytočné. Boh je milosrdný a počuje tvoje modlitby.“ je hezké, že takový člověk nám tu zanechal naději, že vše bude dobré, i když je to někdy hrozně těžké. Ještě předtím tam mluví o tom, že Bůh nedopustí nic, co by nebylo pro větší dobro člověka. Už víckrát jsem tady psala, že v době velké krize jsem narazila na tyto stránky, už je to víc než 6 let a chodím sem denně.
katka:Zalovila jsem na stránkách, na které taky pravidelně chodím :) tento článek povzbudil mockrát i mě a jsem za něho ráda, asi si půjčím i tu knihu, ze které pochází :) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Buh-ma-plan-i-s-vami.html
Nela:Katuška, dakujem idem si to prečítať.
katka:Paní Nelo, cítíte se líp? V další novéně asi budu prosit za dar zdraví pro blízkého člověka, vypadá to s ním zle :( hlavně za doktory, aby se vše vyřešilo.
Nela:Dobrý deň Katka, v tomto čase sa uvažuje, či útočníci nebudú vyhodeni zo školy.
katka:Paní Nelo, myslím na Vás :) aby se vše stalo tak, jak to má být, jenže to opravdu nikdo neví, co ne nejlepší, Váš syn teď končí 8. třídu, že?
Nela:Ano, Katka konci 8.triedu a toho casu je uz jeden chlapec mimo skoly.
Nela:Katuška, nová správa, aj druhý vytržník musi odísť zo školy.Neskrývam svoju radosť.Boh ma vypočul v čase keď to bolo najlepšie a ja som už prestavala dúfať.Zistila spm, že moja viera nie je taká pevná ako som si myslela.Naučila som sa oddať sa do Božej vôle.
katka:Paní Nelo, to mě moc těší :) taky jsem se naučila, že vše nejde tak, jak to chci já a hlavně kdy to chci... prostě až příjde čas. Jsem moc ráda, že teď budete mít klid :) mám velkou radost :) i za vás!
Nela:Katuška, dakujem za veľa povzbudivych slov.Vy ste ako dopadli s pracou?
katka:Paní Nelo, jsem už druhý měsíc v práci a jsem spokojená, zatím se hodně věcí učím, ale jde to a jsem za to moc ráda. I kolektiv je dobrý. Už jsem z toho začínala být zoufalá, že jsem nemohla nic najít nebo že jsem i něco odmítla, protože mi ta práce nesedla nebo mě nevzali. Opravdu jsem taky došla do té fáze, že to má v rukou Bůh...a mám práci, do které se těším!
Nela:Katka v auguste mame opat namierene do Krakowa, tak aj Vas aj rodinu za, ktoru sa modlite odovzdam do ruk sv.Faustiny
katka:Paní Nelo, to je od Vás krásné :) bohužel nemám žádné informace o tom, jak se u nich situaci vyvíjí... nemám to jak zjistit. Třeba časem to půjde :)
katka:Dobrý večer paní Nelo, mám další informace o rodině, za kterou se modlím. Před 2 lety se dostali do dluhů (neznám přesně příčinu), bohužel dluhy se zvětšují...a teď se do dalších dluhů dostali znovu. Něco se tam děje, ale nevím co...pak se objevily ještě nějaké zatím neověřené informace o tom, že jejich starší rodiče, kteří stále ještě pracují, budou muset v práci skončit (ze zdravotních důvodů, protože jejich povolání je vázáno na velmi dobrý zdravotní stav). Budu informovat, jak budu vědět víc.
Nela :Katka, všetko to niečo znamena, ale ešte nevieme čo.Tato neznalosť vedie k pochybnostiam to poznám z vlastnej skúsenosti.Teraz viem, že všetko zlé je na niečo dobré, ale keď je človek v problémoch nevie to pochopiť.Ako som pisala v auguste mame namierené do Polska a sv. Fastyna pomohla vzdy, odovzdam jej do ruk tuto rodinu.U nas je to momentálne po 3 rokoch dobre, na tento pocit som uz skoro zabudla, prežívať deň bez bolesti brucha a nervozity.Útočníci boli vylúčení zo školy.
Nela:Ste zlatičko, ze ste mi opäť napisali.Teším sa.
katka:Paní Nelo, děkuji za Vaši reakci. Taky jsem se mockrát přesvědčila, že vše špatné je na něco dobré, ale zatím nevidíme na co, někdy to trvá mnoho let, než člověk zjistí, co k čemu vedlo, jen v tu chvíli si připadá zoufalý. Vždy je opravdu vidět smysl těchto věcí... :) budu informovat dál, když se dozvím něco nového. Moc si vážím Vaší přímluvy v Krakově! Těším se,až mi zase napíšete, jaké to tam je :)
katka:Paní Nelo, chtěla jsem se Vás ještě zeptat, jestli jste se modlila nebo modlíte novénu k sv. Ritě, jak jsem psala výše. Mě několikrát pomohla, když se situace zdála být bezvýchodná. Její pomoc byla vždy okamžitá.
Nela:Katuska, myslim, ze v case velkej krizi som sa modlila k sv Rite aj sv.Scharbelovi ( uzasny svaty-treba prestudovat, fakt uzasny) a k sv. Janovi Pavlovi II. a potom som polavila a ponorila sa do Bozich ruk a Jejo vole, pretoze cely problem bol o tom aby som sa naucila, ze musim verit Bohu.Bud vola Tvoja a nie moja.Pomoc svatyh je podla mojho nazoru o tom aby sme do zvladli.
Nela:a este chcem povedat, ze cca.pred rokom som sa modlila pompejsku novenu a sv.Panna Maria pomohla na 100%.Zaciatok prazdnin opat zahajim pompejskou modlitbou.
katka:Paní Nelo, je pravda, že teď, jak chodím do práce, nemám už tolik času a jsem unavená, takže se pompejskou novénu nemodlím. Občas se ale pomodlím aspoň jeden růženec, dodává mi to sílu a naději. Vím, že svatí stojí při nás, ale že se musí dít to, co chce Bůh.
Nela:No veď práve to, že to nestíham počas šk.roka, ale nastáva zmena v podobe prázdnin a ja začínam. Celkom sa teším:)
katka:Paní Nelo, zdravím Vás :) opět mám další informace o rodinně, za kterou se modlím. Včera jsem zjistila, že jejich starší rodiče zatím v práci končit nebudou, naopak, že díky velké poptávce po jejich službách si navýšili cenu, takže snad pomůžou svému synovi se splácením dluhů, do kterých se dostal. Jsem za to moc ráda :) jen já musím dodělat školu a neustále se děje něco, co mi v tom překáží, tak jsem na tyto stránky napsala další prosbu o modlitbu. Věřím, že vše je tak, jak to má být, ale už bych tu školu opravdu chtěla mít za sebou. Je to dost únavné.
katka:a dneska jsem narazila na tento článek, o kterém si myslím, že odráží naši situaci, do které jsme se dostali :) http://www.pastorace.cz/clanky/je-prirozene-ze-se-nekdy-citime-zraneni
katka:Paní Nelo, prosím, napište mi, když znovu pojedete do Krakowa (ráda bych se s Vámi spojila v myšlenkách), dodělávám teď školu a ráda bych to už měla za sebou, bohužel to ale nezáleží jen na mě. Děkuji za Vaši přímluvu :) myslím na Vás a doufám, že si zaslouženě se synem užíváte prázdnin :) přeji Vám vše nejlepší a vyprošuji Vašemu synovi, ať se rozhodne v nadcházejícím šk. roce pro dobrou střední školu :), protože vím, jak je důležité prostředí, ve kterém se člověk formuje. Na spolužácích i učitelích hodně záleží a vždy nás posouvají určitým směrem. Jsem moc vděčná za to, čím jsem prošla, tím dobrým, i těmi horšími lekcemi... ale vše má svůj smysl...
Nela:Katuska, dlhšie som sa neozvala.Ku koncu školského roku asi 3 týždne po odchode chlapcov zo školy sme si užívali krásny školský život, bolo to obdobie najkrajsie po styroch rokoch.Teraz dugam, ze bude opat vsetko v poriadku.Priprava na monitor a prijímačky budú náročné.V Krakowe sme z finančných dôvodov neboli, ale v zime nam to vyjde urcite.Inak dosť často som na vas myslela.Prave v yychto dnoch dokoncujem pompejsku novenu.Cez školský rok je to veľmi náročné.
katka:Paní Nelo, děkuji za Vaši reakci. Také se modlím Pomepjskou novénu, jsem v děkovné části. Modlím se na úmysly Panny Marie. Stále se dějí věci, které mi nepřijdou, že můžou být náhoda, to by bylo dost divné. Jsem za tuto modlitbu moc ráda, i když je opravdu náročná. Často na Vás myslím.
katka:Paní Nelo, v práci jsem dostala smlouvu na dobu neurčitou. Jsem za to moc ráda, v práci se mi daří a jsem velmi spokojená. Doteď jsem měla půlroční smlouvu. Stále ale čekám na ukončení školy a mám opravdu strach, aby vše dobře dopadlo. Modlím se a věřím Božímu načasování :)
katka:Paní Nelo, tento týden jsem si koupila malou knížečku Pomepejská novéna, jsou v ní i jiné modlitby, které jsem na internetu nenašla. Je tam i novéna pro beznadějné situace, kterou napsal Bartolo Longo, když byl nakažený tyfem... modlím se a snažím se být odevzdaná a klidná, ale ne vždy mi to jde.
katka:Paní Nelo, studium jsem dnes úspěšně ukončila. Pomodlila jsem se na tento úmysl asi 4 Pompejské novény byla jsem vyslyšena. Opravdu to přišlo až Bůh chtěl. Jsem moc vděčná a pokračuji v Pompejské novéně i nadále. Teď se modlím už svou 15. novénu v pořadí, tentokrát je to na úmysly Panny Marie.

 
č.3341 IP: ...48.180 2018-01-29 11:06:23 Eva : Nadalej prosim o oslobodenie mojho manzela Patrika zo smrti tazkeho hriechu a uzdravenie duse.

 
č.3340 IP: ...34.251 2018-01-29 09:41:58 majka : Prosím o modlitby za obrátenie Zuzky. Nech Vás Pán požehná.

 
č.3339 IP: ...00.137 2018-01-28 20:08:32 Evka : Milí, moc prosím o modlitbu za rodiče a jejich manželství v krizi... Opravdu to není dobre..trápí se a já se tím také velmi trápím.. a pak ani nemůžu normálně fungovat. Moc děkuji.

 
č.3338 IP: ...233.98 2018-01-26 20:39:19 Michael : Prosím o modlitbu za moje fyzické problémy na obličeji, velmi mě to trápí a jsem z toho smutný.Prosím o modlitby ... děkuji
:27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ezechiel, Kapitola 36Otevřít v Bibli »

 
č.3337 IP: ...07.118 2018-01-26 11:37:12 Oĺga : Prosím o modlitbu za Mareka, ktorý,je pre rozsiahle popáleniny dnes operovaný.Páne pomôž mu to prijať.

 
č.3336 IP: ...42.126 2018-01-25 22:44:06 mama : prosím o modlitbu za zlepšenie podmienok práce pre zaťa a milosť dobrej práce pre dcérku. Ďakujem

 
č.3335 IP: ...09.166 2018-01-25 19:15:45 Draha : Prosím o modlitbu za uzdravení zranění ze vztahu k otci. Bohu díky.

 
č.3334 IP: ...41.179 2018-01-25 17:51:35 Alena Fačkovcová : Prosím o modlitbu za môjho manžela Marka, čaká ho vážna operácia chrbta. Bohu vďaka.

 
č.3333 IP: ...140.81 2018-01-25 05:55:56 Martina : Vrúcne prosím o modlitby za môjho 7-ročného syna Maroška, ktorého dnes čaká operácia na ORL v Humennom (nepočuje na ľavé uško) Prosím o modlitbu za neho, za jeho operatéra, anesteziológa a za cely nemocničný personal, ktorí sa o neho stará. Zo srdca ďakujem.... PBZ
Martina:Pan Boh zaplať. Z celeho srdca DAKUJEM a vyprosujem Vam vela Bozel milosti a sily pomáhať prosiacim...

 
č.3332 IP: ....56.14 2018-01-24 21:47:18 Heli : Prosím o modlitbu za mou dceru, kéž se Duch svatý dotkne jejího srdíčka, bojím se o její psychické zdraví, odmítá pomoc... děkuji z celého srdce za modlitby

 
č.3331 IP: ...34.109 2018-01-24 21:21:13 mama : Veľmi prosím o modlitbu za mojich synov, vyskytli sa nám neočakávané zdravotné komplikácie. Prosím o modlitbu za ich uzdravenie. Pán Boh zaplať.

 
č.3330 IP: ....242.1 2018-01-24 12:13:51 Simona : Za zachranu a uzdraveni naseho manzelstvi. Buh vam vsem oplat vase modlitby ve Sve lasce stonasobne <3
Iva:Kúp si knižku Moc manželkiných modlitieb od Stormie Omartian, modli sa k sv. Rite a k sv. Júda Tadeášovi. Ja tak tiež bojujem za záchranu môjho manželstva

 
č.3329 IP: ...06.128 2018-01-23 12:05:10 Nikola :
Požehnaný deň, Vrúcne prosím o modlitby za záchranu skoro dvojročného vzťahu, obrátenie neverného partnera a za požehnanie tohto vzťahu, ktorý chcem spečatiť manželstvom. Prosím, modlite sa, aby sa môj partner začal opäť správať normálne a prestal ma odmietať. Prosím Vás najviac na svete, modlite s »»»
Anna:Co když to ale není ten pravý ???
Nikolka:Modli sa nech sa deje Božia vôľa a ničoho sa neboj. Dôveruj Pánovi, on vie, s kým a kedy budeš šťastná. Čakaj na neho.

 
č.3328 IP: ...94.106 2018-01-22 22:46:06 Marcel : Prosím za modlitbu na záchranu mojí rodiny. Ať je u nás zase štěstí, klid a pohoda.

 
č.3327 IP: ...198.30 2018-01-22 14:24:25 lidmila : prosím o modlitbu za uzdravení vnuka Toníka a dar víry pro jejich rodinu moc děkuji

 
č.3326 IP: ...34.140 2018-01-22 14:23:53 Mária : Veľmi Vás prosím o modlitby za Lukáša. ďakujem

 
č.3325 IP: ...15.150 2018-01-22 10:17:28 Ludmila : Děkuji a stále prosím o modlitby za Boží ochranu před Zlem pro milovaného manžela a za dar víry a obrácení pro rodinu. Též prosím za dar Ducha Svatého a Boží vedení při svém veškerém konání. Děkuji.

 
č.3324 IP: ...97.250 2018-01-22 10:15:12 Jana :
Prosím o modlitbu za psychické i fyzické zdraví svého syna, Bože pomoz mi, aby žil spořádaný a šťastný život k jeho i mé radosti. A zároveň prosím naléhavě o modlitbu za mojí osobu, abych nalezla klid v duši a hlavně nové zaměstnání. Tento problém souvisí s mojí existenční jistotou a vzhledem k »»»

 
č.3323 IP: ...234.61 2018-01-22 00:13:51 Jana : Prosim za Boziu pomoc pri skuske mojej dcery.

 
Pokud byste někdo chtěl vymazat prosbu, nebo měl jiné připomínky, můžete to napsat na email anna007@seznam.cz .
Modlíme se tady za sebe navzájem, takže kdo přidá prosbu, měl by se také pomodlit za ostatní, alespoň za ty, kdo jsou na té nejnovější stránce. Je ale zvláštní, že přibyde třeba 5 nebo 7 proseb, ale modliteb ani jedna ! Ani ke své prosbě :-) Tohle není řeholní společenství, my všichni jsme společenství, všichni jsme si navzájem patrony :-)
    od nejstarší       od nejnovější    začátek « předchozí strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 další strana »   konec  
Modlitba Vlč. Zlatka »»»

© 2003 - 2024 Patroni.cz, Abcsvatych.com